DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1922 str. 48     <-- 48 -->        PDF

540
Literarni pregled.


Literarni pregled.


Prof. A. B u h 1 e r : Der Waldbau nach wissenschaftlicher Forschung


praktischer Erfahrung.


Imademo pred sobom potpuno izdanje gori navedene knjige u dva sveska,


ukupno sa preko 1300 stranica. Prvi svezak izašao je još godine 1918., a drugi


je, radi smrti autora (1. januara 1920), mogao izaći tek ove godine.


Ovo je bez dvojbe iz uzgoja šuma najveća do sada u njemačkom jeziku
izašla knjiga, jer najopširnija dosadanja djela iz te discipline obuhvaćaju tek
600—800 stranica. Zato je i sam autor nazvao ovo djelo: Ein Hand = un d
L eh rb u eh. Za praktičkog šumara je ova knjiga dobar priručnik, jer sas
držaje mnoge rezultate iz radnje šumskih pokusnih postaja, te cijelu literaturu
iz uzgoja šuma. Kao učbenik za početnika đaka je ova knjiga preopširna, no
učinjena je i u tu svrhu dovoljno uporabivom preglednom razdiobom sadržaja,
a osim toga je samim tiskom, debljim i sitnijim slogom, upozoreno na veću
ili manju važnost pojedinih stavaka.


Gradivo je u glavnom razdjeljeno na slijedeća poglavlja:


Prvi svezak.


A. Uvod . (Šumsko gospodarstvo i narodno gospodarstvo.)
B. Upliv prirodnih i narodnogospodarskih odnošaja
«a šumsko gospodarstvo.
I. Pregled prirodnih odnošaja. Površina, razdioba, položaj,
geol. formacije i klima šuma.
II. Upliv ekonomskih i socijalnih odnošaja na šumu.
Gustoća pučanstva, prometala, veličina šumskih posjeda, pravni odnošaji šuma.
historički razvitak šumskog gospodarstva.
III. Zadać a uzgoj a šuma . Racionalno gospodarenje, metode uzgoj
šuma
i nauka o uzgajanju šuma.
Dio I. Prirodni faktori uzgoja šuma.


1. Vrst i drveća : Općenito, drveće i grmlje srednjoeuropejske šume,
uzgojna i gospodarska važnost pojedinih vrsti, statistički podaci i vrstama koje
čine sastojine, iz biljne geografije.
2. S t o j b i n a.
a) Klima : Općenito o klimi, upliv svjetla, temperature zraka, vlage
zraka, oborina (padalina), ishlapljivanja, i upliv vjetrova na uzgoj šuma.
b) P o 1 o ž a*j : Općenito o položaju, upliv nadmorske visine i geogr.
širine, eksfozije tlo, inklinacije tlo, oblik površne tla.
c) T1 o : Općenito o tlu, mineralni sastav tla, sadržaj humusa, sadržaj
vode u tlu, temperatura tla, struktura i profil šumskog tla, biologija tla, kas
Takter´stika
glavnih vrsti tla.
d) Pregled : Opis stojbine, opis sastojine, bonitet stojbine.


3. Važna šumsko uzgojna svojstva raznih drveća, Opće=
nito, podnašanje zasjene, transpiracija, zakorjenjivanje, trajanje života, raz»
mnažanje, vladanje drveća u sastojinama, o prirastu.