DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1922 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Literarni pregled.


Dio II. Gospodarski temelji uzgoja šuma. Sumskosuzgojna
produkcija u opće, vrednost tla, sastojine, rad kao faktor kod uzgoja šuma,
uzgajanje drva za vlastitu potrebu i za trgovinu, uzgajanje ogrevnog i gradev?
nog drva, cijene drva, gospodarski položaj šumovlasnika.


Drugi svezak.


Dio III. Praksa uzgoja šuma.


Uporaba tla, njega tla, domaće i strane vrsti drveća u praktičnom šumi
skom gospodarstvu, uzgoj drveča i čistim i mješovitim sastojinama, naravno
i ručno pomlađivanje šuma, njega sastojina, vrsti šumskog uzgoja (niske, visoke
proborne, srednje šume, i druge vrsti uzgoja), pretvorba jednih vrsti šuma u
druge, vrsti uzgoja u ekonomskom pogledu.


IV. dio. Iz po v jesti o uzgoju šuma kao znanosti i kao
prakse.
U prvom svesku (662 stranice), koji je izdan jošte za života autorovog,
osim u nekim početnim poglavljima, koja spadaju više u šumsku politiku,
obradio je dr. Biihler, profesor na univerzi u Tiibingenu i predstojnik wurten*
berške šumske pokusne stanice, a prije i predstojnik ziiriške šumske pokusne
stanice, sa neobičnom marljivosti i velikim trudom i razumjevanjem upi v
prirodnih faktora na uzgoj šuma sa skroz znanstvenog stanovišta, kao što to
do sada nitko obradio nije, pa ni prof. Mayr u svojoj knjizi Waldbau auf
naturgesetzlicher Grundlage. Sve svoje navode i tvrdnje potkrijepljuje on sa
mnoigm rezultatima iz radnja na šumsko»pokusnim postajama, koje su radnje
u ovoj knjizi, kako pisac kaže u predgovoru, po prvi puta u velikom opsegu
došle do uporabe za šumsko uzgojne svrhe. Već sama činjenica, da je pisac
te podatke sakupio i zgodno ih upotrijebio, daju ovom djelu veliku naučnu
vrednost.


Osobitu pažnju posvećuje pisac uplivu stojbine na uzgoj šuma. jer o njoj
raspravlja u pretežnom dijelu prvoga sveska. Upliv svjetla na uzrast šumskih
biljka pokazuje sa 10 fotografija, u kojima predočuje uspjeh uzgoja na čisti*
nama i pod različitom zasjenom u raznim sastojinama. Na poznavanje tli
kod uzgoja šuma polaže veliku važnost i mnije, da bi odnošaj gline i pijeska
morao biti šumaru poznat u svakoj šumi. U tom poglavlju navada mnoge
vrijedne podatke o ulozi vode u šumskom tlu, o važnosti temperature tla za
uzgoj šuma i t. d.


O šumsko=uzgojnim svojstvima drveća raspravlja pisac na blizo 200 stra»
nica. Naročito je ovdje poučan onaj dio, u kojem govori o značenju traiispi«
racije za prirast drveća i sastojina. I o prirastu drveća raspravlja Buhler u
ovom poglavlju opširno, mnogo više, nego su dosadanji pisci o uzgoju šuma
to običavali činiti. Držimo, da je u ovom razlaganju b:o pisac preopširan, jer
u kolikogod stoji uzgoj šuma sa prirastom istih u uskoj vezi, ipak se naukom


o prirastu mora baviti više uređajna skupina šumske nauke nego uzgojna.
Drugi svezak uredili su nakon smrti piščeve po ostavljenom manuskriptu
šumarski savjetnik O. Mang i šumarnik H. Probst. Jamačno bi Buhler, da je
sam pripravio t´sak i ovog sveska, koješta ispustio, a nešta i pridodao, te bi
i ovaj svezak izašao u nekim poglavljima bolji no što je sada, prem je vrednost
njegova i ovako velika.


Ovaj drugi svezak, kao što smo u pregledu naveli, počinje sa poglavljima


o uporabi šumskoga tla. naročito o poboljšanju lošega šumskoga tla. kao o