DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1922 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Šumska industrija i trgovina.


odvodnjama, natapanju, gnojenju, vezanju peskulja i t. d. Daljnja poglavlja
opisuju uzgojne mjere i obzire kod pošumljanja pojedinih vrsti drveća. Ovdje
se navodi opširna literatura iz raznih djela i časopisa o uzgoju važnih vrsti
drveća, nadalje pregled nalazišta pojedinih vrsti po klimi i tlu. Oko 40 stranica
ustupljeno je za literaturu i dosadanje rezultate uzgoja stranih vrsti drveća.


Poglavlja o čistini i mješovitim sastojinama a mogli bi kazati u opće i za
druga poglavlja, koja raspravljaju o uzgoju šuma u užem smislu, su za jedan
»priručnik« iz uzgoja šuma u nekim partijama premalo obrađena. Tako n. pr.
kod čistih sastojina nađemo opisane samo sastojine cirbelja, smreke, običnog
bora, crnoga bora, orisa, jele, javora, trepetljike, breze, bukve, hrasta, johe,
jasena, graba, kestena i vrbe, a manjkaju opisi drugih tako važnih vrsta drveća,
pa i samoga bagrema. Kod mješovitih sastojina nije n. pr. navedeno drugačije
vladanje hrasta kitnjaka i hrasta lučnjaka (Q. pedunculata i Q. sessiliflora)
naročito glede podnašanja zasjene u mladosti; kod niskih šuma nije upozoreno
na drugačiju izbojnu snagu panjcva hrasta (kitnjaka i lučnjaka) i t. d., a to
sve bi se u priručniku za uzgoj šuma moralo nalaziti. No uza sve te manjke
moramo priznati veliku vrijednost i drugoga sveska ove knjige, naročito za
znanstvene svrhe. (Cijena knjizi je velika, drugom svesku K 325, a cijeloj
knjizi oko K 600.) Prof. di. Petračić.


V


Šumska industrija i trgovina.


O pilanskim žagama.


Svi mi držimo, da se celi svet još nalazi u rđavom, posleratnom provi«
zornom stanju, nadajući se, da će doći mesija, koji će čudom urediti ove
nesnosne prilike. Živimo od danas do sutra! Rad naš, duševni i telesni, vrlo
je slab po kvaliteti i kvantiteti prema predratnome. Ne mislimo, da OYO
uskrsnuće ovisi o nama samima. Što nam vredi dobar geografski položaj naše
države, što njezino veliko prirodno bogatstvo, kad nećemo da uložimo svu
produktivnost mozga i mišica? Samo solidnost rada će nas spasiti!


Da, celi svet na tome boluje. Stare dobro disciplinirane generacije rad«
nika u ćelom ljudskom delovanju nestaju, a nastaju nove nesposobne, da
poprave ove neprilike. Dolazili ste sto puta u položaj, da čujete jadikovke,
kako danas nemamo u potrebnoj meri valjanih radnika.


Iako nismo uvek kadri, da u industrijama, a specijalno u šumskim, ima*
demo kvalificiranih radnika te da među njih provedemo potpunoma racijo«
nalnu razdeobu rada, moguće nam je nabaviti dobre i takove strojeve, koji
ne trebaju velike ljudske podvorbe. Da paraliziramo gornje napomenute rđave
strane industrijskih poduzeća u preradi drveta, treba da uz dobar stroj tra«
žimo: neka je žaga kao glavni elemenat drvarske industrije dobre kvalitete,
udešena za besprekorno rezanje i neka se u pravo vreme zameni nabrušenom.


Nakanio sam, da ovim recima opišem svojstva dobre žage i njezinu ma»
nipulaciju u pilanama.


Materija l žage je levani čelik sa 1% ugljika. Ona mora biti tako
tvrda, da izdrži razvraku za celo vreme rezanja, a mora biti opet tako meka,
da se zubi kod razvraćanja mogu saviti, a da se ne skrhaju.