DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1922 str. 52     <-- 52 -->        PDF

544 Šumska industrija i trgovina.


razloga se ne bi smelo upotrebljavati za brušenje žaga oštrobridni instrumenut
kao što je turpija, i brusna ploča, kako se to obično čini, već instrumente,
koji će taj prelaz izbrusiti u krugu. Ovo pravilo više vredi za žage, koje režu
u smeru drvnih vlakanaca, jer tu nastaje više pilevine, nego za žage, koje režu
okomito na vlakanca.


Debljin a žage . U današnje se vreme upotrebljavaju što tanje žage,
da bude manje pilevine i da se što manje troši radne snage, zatim se tanje
žage dadu bolje nategnuti u jarmu, rezana je ploha glađa.


d _ D(u ž i n a žage) i


d = 0-1 .2 7 kod cirkularne žage (r = polumer).


Debljina je dakle ovisna o njezinoj duljini ili o promeru.


Kod nerazvraćene žage ima jedan zub, a kod razvraćene ima dva zuba.


da odvale tresku od drveta; ujedno ima žaga da svlada trenje u pukotini
zareza. Čuli smo pre već da žaga, bila obična ili cirkularna, seče kao dleto,
kada reže u smeru drvnih vlakanaca. Potrošak je radnje ovde ovisan o dužini
oštrice, dakle o debljini žage, a ne, koliko zub zahvati u drvo.


Potrošak radnje kod žage za rezanje okomito na drvna vlakanca nije
ovisan o njezinoj debljini, već o zadiranju vrhova zubi u drvo. Kod ove vrsti
žage ne igra nikakove uloge širina pukotine zareza, kao kod prve, jer je njes
zina upotreba ne samo mnogo manja od prve, već nema nikakovog utecaja na
ispad rentabiliteta pilane.


Tvrdo, fržasko i smolasto drvo zahteva deblju žagu. Odveć opet tanka
žaga nije dobra, jer se ne srne jako nategnuti, da se ne raskine; ugrejc se
lako, rastegne se pa reže nepravilno. Kod cirkularne se žage u tom slučaju
ploča našklobuči i ne da se više izravnati, dok se na tim mestima ne izrežu rupe.


Duljin a žage je ovisna o debljini rezanog drveta. To isto vredi i za
prome r cirkularne žage. Duljina odnosno promer žage je u tesnoj vezi s
njezinom debljinom. Što je kraća odnosno manjeg promera, to je tanja.


Ako je žaga kraća i tanja u vertikalnom jarmu, gibajuća je masa manja,
zatim je pukotina zareza uža, pa je potrebna s tih razloga i manja radna
snaga. Na osnovu tih principa konstruiran je moderni brzohodni jaram.


R a z v r a k a. Kad su zubi žage naoštreni moraš jedne zube nakrenuti
na levo, a druge opet na desno. Svrha je, da žaga lako hoda u zarezu, i da
može svu pilevinu zahvatiti među zube. Za meko je drvo razvraka veća, a za
tvrdo manja; veća je, ako reže u smeru vlakanaca, a manja, ako reže popreko;
što je žaga duža i razvraka mora biti jača.


Danas je svedena na vrlo malenu meru, dok je pre bila jednaka debljini
žage.


Svi razvraćeni zubi moraju ležati u jednoj ravnini; ako su pojedini zubi
suviše razvraćeni. izmiče se žaga iz pravca, ugreje se i rezana je ploha valovita.
Žaga se pre uporabe mora ispitati o točnoj izvedbi.


Sama se razvraka povađa rukom: ključem ili specijalnim klještima ili pak
strojem, što ide brzo i precizno.


U Americi se upotrebljavaju žage, koje nisu razvraćene, nego su vrhovi
zubi prošireni u smeru debljine žage. Posebna se sprava natakne na zub, koja
automatski raširi vrh zuba. Za nas nema vrednosti.