DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1922 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Pravoužitničtvo krajiških imovnih općina. 601:


na . . . šumske užitke pravo sam o pravi krajišnici ... pa valja obzirom na
dotične besplatne užitke, vazda na to gledati, da . . . »drvarcnje* šumska
paša i žirenje ne budu protegnuti i na individue, koji ne spadaju strogom
obligatnom krajiškom staležu, ili na ine izvan zadružne veze živuće, ili
vojnike neuzdržavajuće stanovnike krajine.«


Da su svi takovi žitelji pravoužitnici, slijedi iz istih tih zakonskih propisa.
Jer da nisu svi ti žitelji pravoužitnici,. bile bi u tim propisima navedene
ili bar najavljene takove iznimke. A to nije učinjeno ni tu ni u ikom drugom
zakonskom propisu.


Da su danas zakoniti potomci tamo navedenih obitelji pravoužitnici,
prirodno je, jer krajiške su obitelji prestankom vojne krajine prestale biti
krajiškim obiteljima. Pa kad se navedeno pravo ne bi protezalo na njihove
potomke, onda uopće ne bi b lo žitelja pravoužitnika.


Da je piavoužitničko pravo žitelja krajiških imovnih općina osobno
p^ravo, proizlazi i opet iz gore navedenih zakonskih propisa. U § 1. nabrojeni
su pravoužitnici, a navedene su tamo i one obitelji pod slovom cl), i one pod
slovom e) kao pravoužitnic .


, Kako je baš uz svojstvo, što su krajiške obitelj, zajedničko svojstvo tih
dvoju kategorija krajiških obitelji samo još okolnost, da su krajiške dužnosti
i obveze ispunjavale, (radi kojih su i postale pravoužitn cima) — dakle osobno
svojstvo, očito je, da je to piavoužitničko pravo osobn o pravo .


Proizlazi taj zaključak još jasnije iz ustanove navedenog § 70, prema
kojem šumski užici imadu pripadati samo pravim krajišnikom , dakle
očito osobama, koje daljni tekst te ustanove uz njihova ostala svojstva opisuje,
samo zato, da ne bude o tom dvojbe, koje su to osobe ili pravi krajišnici.


Da je to osobno pravoužitničko pravo vezano na posjed kuće i gospo»
ciarstvenih zgrada, slijedi iz ustanova § 6. navedenog naputka A.


Prema tim ustanovama pripada navedenim krajiškim obiteljima jedino
pravo na drvo za građu odnosno na drvo za palenje opeka i vapna za novu
gradnju i uzdržavanje njihovih kuća i gospodarstvenih zgrada,
nadalje na drvo za ogrijev za domaću, odnosno točnije, — (jer hauslichen _ )
kućnu potrebu.


Iz tih propisa očevidno slijedi, da može biti pravoužitnika, koji imaju
osobno pravo, a da nemaju pravo na drvo.


Slijedi taj zaključak i iz ustanova § 68. gore spomenutog pravilnika iz
god. 1860., prema kojima spada među služnosti, koje terete državne šume
vojne krajine medu ostalima . . . pravo krajiških obitelji na bezplatno do«
bivanje drva za građu i gorivo za kućn u potrebu, kao i iz ustanove § 70.
istog pravilnika, po kojoj valja vazda paziti na točno ustanovljenje kućn e
potreb e kao i na to, da ne budu drvarenje, šumska paša i žirenje prošireni
nad kućnu potrebu.


Da je gore navedeno osobno pravo vezano na posjed oranica i livada,
proizlazi iz slijedećeg: Prema ustanovama § 10. navedenog naputka A. će povje»
renstvo, istodobno sa ustanovljenjem potrepština drva, izviditi i u izkazu . . .
ubilježiti za gospodarstvo cijelog, "U, */« i ´U selišta neophodno potrebiti broj
konja, goveda, ovaca i svinja.


Jedino za obrađivanje gospodarstva neophodno potrebita stoka moći će
se utjerivati na pašu i žirenje u šume imovne općine besplatno, odnosno uz
plaćanje obaljene cijene.