DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1922 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Literarni pregled.


Iz dosada rečenog slijedi očito, da pravoužitnik, koji se želi služiti blago*
dati paše i žirenja, mora posjedovati gospodarstvo.
Takav pravoužitnik može se pašom i žirenjem služiti samo u toliko, da
na pašu i žirenje utjeruje za to svoje gospodarstvo neophodno potrebiti broj


3/4, 2/4


blaga. Taj broj blaga ovisan je o veličini gospodarstva cijelog, i ´/*
selišta.
Prema § 7. navedenog naputka A. razlikuju se izmjere selišta (cijelo.
"/4, 2/I i 1li) prema površini; oranica i livada.


Prema tomu ne može biti dvojbe, da je osobno pravo pravoužitnika
imovnih općina, ako se želi izvršavati tako, da se ti pravoužitnici služe blago*
dati paše i žirenja, vezano na posjed oranica i livada, i to koli kod
pravoužitnika s naslova slova d), toli i onih s naslova e) § 1. spomenutog
naputka A.


Da u tom slučaju mora dotični pravoužitnik biti posjednik blaga, —
slijedi osim iz gore navedenih ustanova, jasno iz ustanove § 68. spomenutog
pravilnika iz god. 1860., prema kojoj spada u služnosti, kojima su opterećene


državne šume vojne krajine i pravo krajiških obitelji, na besplatnu pašu i
žirenje njihovoga vlastitog a blaga . (Nastavit će se.)
a.


Literarni pregled. ^^^^^^ =


Dr. Max Wolff i dr. Anton Krausse: Die forstlichen
Lépidopter e n. Systematische und biologische Obersicht samtlicher
schadlichen und harmlosen Arten des deutschen Sprachgebietes unter Mitbe»
riicksichtigung wichtiger aufierdeutscher palaarktischer Arten. Zum Gebrauch
fur Zoologen, Forstwirte und Studierende der Forsrwissenschaft, sowie fur
Freunde der Entomologie. Jena, Gustav Fischer 1922 ima 337 strana, a cijena ?


Velikim trudom složili su profesor šumarske akademije u Eberswaldu i
asistent pokusne šumarske postaje ovu knjigu, u kojoj je sabrano sve, što se
zna o leptirima obzirom na šumu.


I. U uvodu str. 1—38 govori se o sistemu, morfologiji, razvoju i fizijolo»
g;ji leptira, navode se autori za znanstvena imena leptira i njihovih namet»
nika, dodav zgodno posve kratke podatke glede autora te se opravdava nova
biološka formula, koju ne treba naučiti na pamet, jer to nema smisla, nego
ima služiti jasnoj, jednostavnoj predodžbi. Ta formula ima 4 broja u 4 kvas
dranta: ———I ..]..._ mjesec{ označeni brojkama tako da n. pr. formula


kukuljica | leptir


6/7 I 8/6
I o/0
znagj, Ja jaja miruju u junu, julu; gusjenica u augustu, septembru;


10.5 I 6/7


kukuljica miruje u oktobru, prezimi i leži do konca maja; leptir leti u junu,
julu. Ako prezimi metne se I! kao u ovoj formuli, ako prezimi više godina
metne se n. pr. 4 A (annus —= godina). Mogu se označiti i trećine mjeseca:
prednja = anterius —. a, srednja = médium — m, zadnja trećina — poste»
rius — p, kao i još neke druge detalje za pojedine slučajeve u koje se ovdje
ne upuštam. Formula je jednostavna, jasna, zgodna.


II. Šumski leptiri. Ima sistematičko biologički pregled svih šumskih leptira,
vrlo iscrpivo po broju vrsti ali samo sa kratkom oznakom na str. 39—89
a dobro je, što taj pregled ima velik broj leptirova, 480 od kojih su neki po