DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1922 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Šumska industrija i trgovina.


Rudolf Bad^ura: Na Triglav u kraljestvo Zlatorogovo! (Kažiput.) II. izd.


C.
20 Din.
Isti: Vodić kroz jugoslovenske Alpe. I. deo. Slovenja. 1922. C. 110 Din.
Viktor Monakin: Almanah Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.« I., II. i
III.
dio. 1921/22. Zagreb 1922. C. 185 Din.
Josip Lenarčič: Valutno vprašanje v Jugoslaviji. 1922.
Šumska industrija i trgovina.


Rezultati dražbe jesenje kampanje 1921. i proljetne 1922.


Tko bi se kod nas latio posla, da bilo u znanstvene svrhe bilo radi kal*
kulacije prati i proučava kretanje cijena našeg drvnog tržišta, naišao bi na
goleme zapreke. Rezultati dražba objavljuju se samo sporadično, a i onda
nepotpuno. Tako je jedini »Hrvatski drvotržac« posvetio veću pažnju ovome
pitanju, donoseći uspjehe pojedinih dražba, no i tu nalazimo točniji popis
dražbovnih rokova, nego li uspjeha održanih dražba.


Da u sakupljanju tih podataka uvedemo neki sistem, objavili smo u 3.
broju Šum. lista zamolbu svim posjednicima šuma, da nam javljaju uspjehe
svojih dražba.


Na ovu zamolbu bio je vrlo malen odziv. Da se ipak već jednom /a=
počmc sistematskim obrađivanjem kretanja cijena našeg drveta, za koje su
u prvom redu potrebni podaci o uspjesima održanih dražba, prikupili smo
podatke, do kojih smo mogli doći bilo izravno preko vlasnika šuma bilo preko
objavljenih rezultata u našim stručnim listovima (Hrv. drvotržac i JugosL
šuma). Podaci su jesenske kampanje 1921 i proljetne 1922.


Akoprem su zastupani malo ne svi krajevi naše domovine (osim Srbije
i Vojvodine, odakle nismo dobili nikakovog rezultata) ovaj je prikaz ipak ne*
potpun, jer kod nekojih rezultata nedostaju stanoviti podaci. Negdje se n. pr.
objavljuju dražbe samo po broju stabala bez naznake drvne mase, drugdje
nije naznačena udaljenost od tržišta, komunikaciona sretstva itd.


Držimo, da će i ovako nepotpun iskaz poslužiti namjeravanoj svrsi; makar
će se pokazati našim šum. uredima, koji su nam podaci potrebni, pa se na=
damo, da će naredni prikazi biti potpunij´.


Ovai put donosimo samo gola fakta bez komentara, koji ćemo donijeti
drugom prilikom.


Radi upotpunjenja donosimo stanje cijena glavnijih drvnih proizvoda u jeseni
1921. i ljeti 1922. prema Jugosl. Sumi.


1921. 1922.
Hrastovi trupci I. r q-1200--2.400 K 3.000--4.500 K
„ Wainscot 8000-11.000 „ 14.000--18.000 „
„ bouli „ 4000--5.000 „ 7.000--8.500 „
Bukovi trupci I. r. »
»» 400--600 „ 800--1.000 „
Meka tesana roba 500 --700 „ 1.000 1.600 „
piljena „ „ 900--1.400 „ 1.600--2.000 „
´ Zelj. pragovi hrast. k. 130 --200 „ 130--170 „
„ „ bukva 90--100 „ 90 -.. „Ogrev buk. 1. r. w. 4.700--5.500 „ 7.000 --9.000 „
.. „ 3.200--4.000 „ 6.500--7.000 „
Drv. ugalj „ 16.000--18.000 „ 30.000--34.000 n