DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1922 str. 68     <-- 68 -->        PDF

622 Iz Jugosi. Šumarskog Udruženja.


da se predloži Udruženja ne riješavaju i spisi leže u ministarstvu ne riješeni
dugo vremena.


13. Blagajnik neka dade tiskati iskaznice, koje će se dijeliti članovima
na skupštini.
14. Na predlog Ružićev glede računovodstva razvija se debata, u kojoj
učestvuju svi članovi. Proizlazi se jednodušno mišljenje, da je šumarstvu ne*
ophodno potrebno posebno računovodstvo, ali se odustaje od rezolucije, već
je zaključeno skrenuti pažnju komisije za izradbu zakona, kako bi u taj zakon
došlo i pitanje samostalnog računovodstva.
15. I. sekciju vodi dr. Doka Jovanović, jer je bolestan nač. Metlaš,
a ima aktuelnih stvari u raspravi sekcije.
16. Ružić interpeliše radi praktičnih ispita za koje je razpisan natječaj
na temelju starih pravila. Iznosi i pitanje ispita srednjoškolca. Zaključeno, da
se ministarstvo požuri glede izdanja pravilnika, za koji je nacrt predložen.
Glede srednjoškolaca pošto se stvar tiče specijalno nekolicine iz područja di*
rekcije ljubljanske, da ova stavi konkretan predlog ministrstvu, jer se rečenim
pravilnikom rješavaju samo ispiti visokoškolaca, pa se ovaj ispit ne može
protezati i na srednjoškolce.
17. Divjak iznosi predlog glede osnivanja privrednog savjeta. Uputit
će se predstavka J. Š. U. i rezolucija sa glavnog zbora.
18. Čitaju se imena novih članova, koji pristupaju u J. S. U. Kao čla n
dobrotvor Ugar d. d. Sarajevo s 5000 Din prep. dr. Landikušić i Kne»
žević. 2. Tvrtka Feltrinelli et comp. P r a č e.
b) Utemeljači: I. Vaso Vasiljević, industrijalac Sarajevo , prep. Lan=
dikušić — Knežević.


II. Trg. industrijska banka, Beograd.
III. Banka i šted. Gorskog Kotara, Ravnagora.
IV. Hrv. slav. zem. hip. banka Zagreb.
V. Croatia d. d. za ind. drva Zagreb, prep. Marinović — Majnarić.
c) Redoviti : 1. Ing. Makso Kirchbauner, šum. nadsavjetnik Sar a =
j e v o, pr. Landikušić — Knežević.


2. Ing. Pavle Stepanović Jezarevski, šum. ing. Kruševac , pr. Vučetić
— Ćirković.
3. Juraj Šutija, okr. šumar B i t o I j .
4. Obrad Mcdlin, šumar Knin , pr. Blaha.
5. Milan Manojlović, š. ing. asistent Draganec , pr. Čcović.
Zatim se čita predlog Podružnice u Ljubljani glede novih članova, kos
jima se određuje kategorija članstva. Primaju se:


a) Za redovite članove:


1. Ing. Franc Dietinger, posestnik Brezno.
2. Franc Pleško, šum. uprav. Kokra.
3. Emil Weigel, gozd. svetnik SI. Bistrica.
4. Ing. Boleslav Črnagoj, š. ing. Ljubljana.
5. Ivo Urbas, posestnik Slemen.
6. Franc Petrič, okr. gozdar Ljutomer.
7. Ing. Gustav Hržič, š. nadkom. Mur. Sobota.
8. Ing. Ernest Bratuž, š. nadkom. Maribor.
9. Josip Schagl, upr. Pišeče.
10. Rudo Pleiner, okr. gozd. Guštanj.
11. Adolf Meliva, okr. gozd. Ravnik.