DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1922 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Iz Jugosl. Šumarskog Udruženja.
629


Tudi naj ministrstvo poskrbi, da se odpravijo inkriminirani nedostatki.


K točki 8. se na predlog ing. Ružica sklene, o pr liki skupščine odposlati
deputacijo, sestoječo od gg. preds. Turkoviča, Lenarčiča st., dv. svetnika
Rustije, ing. Šivica, ing. Božiča in ing. Ružica h gosp. Ministru za šume in rud»
nike radi dovolitve enaki h deputato v za šumarske uradnike v Sloveniji,
kot j;h uživajo drugod, ter na predlog vlad. svet. Detele deputacijo gospodov
Turkoviča, Langa, Pahernika in Čaterja na g. Ministra za agrarno reformo za
odpravo znižanega t. zv. maksimuma poljedelskega zemljišča na 50 ha v Slo*
veniji. s čimer pride okrog 240 ponajveč revnih hribovskih kmetovalcev v
obseg agrarne reforme.


Po sklepu seje so udeleženci obiskali krasno uspelo obrtno razstavo v
Celju. Ing. Ružić.


Izvještaj o radu upravnog odbora za glavnu skupštinu J. Š. U.


Kad smo se nakon konstituirajuče skupštine prvih dana mjeseca juna
1921. razišli svojim kućama, ponijeli smo sobom čuvstvo, da smo stvorili nešto
veliko, nešto, što će historija bilježiti kao sastavni dio velike i sjajne zgrade
narodnog i državnog jedinstva, a naše napaćeno šumarstvo kao svijetlu točku,
iza koje počinju novi dani.


Moramo priznati, da je to čuvstvo veselja mutila mala zabrinutost. S jedne
strane vidismo ogromne zadaće, što su čekale udruženje, da nakon tri godine,
koje su poslije narodnog oslobođenja i ujedinjenja tako reći u tutanj .....
štene, započme rad na svim linijama, a s druge strane par drugova, opterećenih
već i onako teškim brigama svoje ekzistencije i naporne službe, što je sve u
poratnim godinama postiglo maksimum u napetosti živaca te iscrpljivalo svu
snagu intelektualnog radnika. I toj nekolicini ljudi stavljeno je u zadatak, da
uza sve te brige i poslove preuzme na se još i tešku i odgovornu dužnost:
organizaciju i rad novoosnovanog J. Š. U.


Svjesna velike odgovornosti pred drugovima i narodom, glavna uprava je
već na prvoj sjednici uvidjela, kako je jedan od glavnih uvjeta rada, da pros
vađanje zaključaka ne ovisi o službenoj opterećenosti odsječnog referenta, inače
tajnika udruženja, nego da se istom po ministarstvu dodijeli stalna osoba, koja
će moći sve svoje sile posvetiti radu udruženja. Akoprem ministarstvo šuma
i rudnika nije moglo iz službenih obzira potpuno usvojiti predlog udruženja,
nastojalo je izići mu u susret u granicama mogućnosti te i u tom pogledu pot=
pomoći rad udruženja.


Iz mnogo uzroka bilo bi poželjno, da stalan tajnik bude neovisna osoba,
odgovorna sam o udruženju. Ovo se na žalost iz financijalnih obzira ne će
moći još neko vrijeme provesti — dakako na štetu potpune nezavisnosti društve»
nog rada.


Pravi rad udruženja počinje €etiri mjeseca nakon spomenute skupštine t. j .
kada je ministarstvo odobrilo koncem septembra pravila i dolaskom stalnog
tajnika u Zagreb. Koncem oktobra saziva se II. odborska sjednica, koja je
potrajala 2 dana i započela zapravo društveni rad, jer je I. sjednica 8. juna
bila više manje formalnog karaktera.


(Osim tih održana je III. sjednica od 10.—14. XIL u Beogradu; IV. od


30. III. do 1. IV. 1922. u Zagrebu; V. dne 13. V. 1922. u Ljubljani; VI. od
20.—23.
VII. u Sarajevu, a VII. je sazvana za 7. IX. u Beogradu).
Rad uprave mogao bi se razdijeliti na tri dijela.