DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1922 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Šumska industrija i trgovina.


Onda ovisi radna snaga o dob i radnika. U narodnoj radnoj bilansi pred*
stavljaju ljudi od 15. do 60. godine pozitivni stavak, dok ispod 15. g. i iznad


60. g. predstavljaju negativni stavak. Što narod ima više ljudi prvoga razreda,
to je njegova radna produktivnost veća.
Efekat rada je ovisan o spol u Radnja žen e je poprečno 0-6—0*7
muškarčeve radnje. Žena je poprečno lakša od muškarca, a kod jednake te*
lesne težine ima slabije muskule. To je jedna rđava strana žene, a druga je,
što žena ne može kao radnica da ispunjava funkcije matere i odgojiteljice.


Snaga u dizanju kod fabričkih muških radnika je sledeča:


14 godina snaga 82 kg 30—35 godina ... . snaga 150 kg
16 „ „ 101 „ 35-40 „ 160 „
18 128 „ 40-50 „ 148 „
20-21 godina ... „ 140 „ 50-60 „ . . . . „ 132 „


Kako iz ove tablice vidimo kulminacija je u razredu 35—40 god. Dečko
od 14 godina jak je tek polovicu snage čoveka u klasi 35—40 god.


Za vis:nu rada je od velikog značenja energija , s kojom muskuli za*
počinju rad; ona je pak ovisna o v e ž b a n j u. Vežbom muskuli ojačaju, postaju
voluminozniji, a tim sposobniji za veći rad; s druge opet strane vežba koči
proces umaranja i eliminira saradnju muskula, koji nisu potrebni kod izvrši»
vanja nekog rada. F. W. Taylor veli, da se efekat rada može 3—4 puta po=
vcćati, ako se izaberu radnici, sposobni za neki posao, ako se izvađanje rada
specijalizira, te ako se radnik uvežba u stalnom poslu na temelju izvesnih
principa. Usto je potrebna i valjana kontrola.


Radnja je uvelike ovisna o radnikovoj inteligenciji, koji će se
znati poslužiti svim raspoloživim pomagalima, da uzalud ne ras´pa snage, već
da je održi na početnoj visini.


Ovde ćemo spomeniti još način življenja, koji diže efekat rada,
ali ga može i smanjiti. Osobito destruktivno deluje uživanje alkohola.


Iz dosadašnjega vidimo, da poslodavac nije uvek kadar, da izabere rad*
nike najbolje po kvaliteti, ali je zato kadar, da taj kvalitet, pa kakav on Bio,
visoko digne zgodnim uređenjem svoga poduzeća. Tim će se rentabilitet pod»
uzeća dići.


Moderan je poslodavac moralno obvezan, da njegov radnik bude zado»
voljan i zdrav. Radnik mora tako biti nagraden za svoj rad, da može pristojno
živeti. Isto se tako ima voditi računa o njegovom higijenskom življenju izvan
radionice (stan, kupatila, šport i dr.). Duševni potresi svakidašnjeg života, brige
za svakidašnji hleb i socijalna borba umanjuju ispad rada, dok kod raspoložena
radnika posao ide od ruke.


Radni lokali treba, da budu lepi i čisti, sa dobrim osvetljenjem i ventila»
čijom, jer to povišuje efekat rada i volju radnika za rad; u njima treba, da
su podignute zaštitne naprave proti nesreći, vatri i eksploziji.


Svaki poduzetnik treba, da iz vlastitih probitaka nastoji — a bez obzira
na državnu intervenciju — da svog radnika osigura materijalno i moralno.