DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1922 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Šumska industrija i trgovina. 685


manje otporan protiv ovom rđavom delovanju, odnosno povećava umornost i
smanjuje efekat rada. Da se tome prcdusretne, uvađaju se ventilatori, da čiste
zrak. U pilanama tu službu obavlja uporedo sa transportom pilevine ekshaustor.


U jednoj tkaoni u ElzassLotaringiji uređena je g. 1911. ventilacija, hla«
đenje zraka i druge naprave za podizanje higijene radnika. Produkcija je pie
te godine bila za svaki stan i sat 2-664 m, a u preuređenoj radionici 3´044 m.
Produkcija je podignuta za 14%; pokvareni (škart) komadi su pali za polovicu!


Ovaj primer jasno govori, kako je važno higijensko uređenje radnih
lokala, ako želimo, da podignemo produktivnost radnika.


Tek ću samo da napomenem još tri neugodne pojave u pilanama: tre s
senje poda, visoka ili niska temperatura u radionicama pa napos
kon natrunjivanje oka pilevinom.


Kultura udaljuje čoveka od prirode; njegov život postaje kompliciraniji;
živi pod prilikama, koje su štetne njegovom zdravlju. Vrhunac te komplikacije
je kod fabričkog radnika. Njegovo telo ne može da se odhrva svim tim štetnim
utecajima pa brže podleže. Poprečna čovečja starost treba da je 70 godina
a ona je kod fabričkih radnika tek 48*/4 godine.


Sve ove hrđave strane kulturnog društva treba sasvim ukloniti ili ih bar
svesti na minimum. Kako smo spomenuli, pitanje je zdravlja fabričkog radnika
od velike važnosti za današnje moderno društvo te treba ublažiti i lošu matc*
vi jalnu stranu kulture, gde ne nalazimo društvenog osećaja i pravde, gde se
iskorišćuju slabi i nejaki, koji opet radi neznanja i slabog odgoja reagiraju u
svojoj potištenosti i siromaštvu na dobro i korisno.


Osim štetnih fabričkih utecaja, koji lagano ali sigurno uništavaju organi*
zam, slaba hrana i stan glavni su uzročnici bednom stanju fabričkih radnika.
Umanjivanjem ovoga stanja podićićemo mu zdravlje, a tim i radnu snagu. Ako
radniku pomognemo iz ljubavi, bratstva i jednakosti još i materijalno, učini«
ćemo mu život lepšim i boljim u pogledu fizičkom, ekonomskom i kulturnom,
a u produkciji pojedinca i naroda stavićemo jedan plus.


Ing. S. Kušan (Rogatica).


ao


JIH.