DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Pitanje izobrazbe lugarskog i tehničko pomoćnog osoblja. 723


Pitanje izobrazbe lugarskog i tehničko
pomoćnog osoblja.


(Nastavak.)


Referat ing. Josipa Griinwalda (Našice).


Vrlo rado udovoljavam pozivu VIII. radne sekcije J. Š. U.
u Šumarskom listu od 1. jula 1922. br. 7. str. 489., da ovime sa*


općim svoje mišljenje u pitanju izobrazbe lugarskog i šumarsko
tehničko*pomoćnog osoblja i ako nisam član VIII. sekcije.


Uređenje ovoga pitanja najteže iščekujemo mi šumari, koji
neposredno upravljamo i gospodarimo sa šumama i u tom svojem
mukotrpnom poslu stojimo osamljeni i bez ikakove pomoći, jer
moramo osobno prisustvovati svim radnjama u šumi, ako želimo,
da se radnje valjano provedu, pošto ne imamo nikoga, kome bi
te radnje prepustili da ih rukovodi, pa bile one još tako jedno*
stavne. Mi znademo, da su sve radnje u šumi vezane na godišnju
dobu, pak će radnje, a naročito ogojne radnje (sjetva i sadjenje
semena, sadjenje biljaka, čišćenje mladih šuma itd.) samo onda
uspjeti, ako ju uz dobru provedbu i pravodobn o obavimo.
Maglašujem »pravodobno« jer je to nemoguće jednom šumaru
kod imovnih općina, koji imade više sječina, da u jesen ili pro*
ljeće pošumi, a još manje je to moguće šumaru kod kotarskih
oblasti, koji upravlja sa 40—60 šuma z. z=ca, raštrkanih na ve*
likom teritoriju, od kojih je svaka šuma jedna gospodarstvena
jedinica, pa u svakoj toj šumi imade i sječina, koje treba svake
godine umjetnim načinom posumiti ili već pošumljene sječine
popunjavati i popravljati. Za provedbu ovakovih radnja neop*
hodno je potrebno šumaru valjano, pouzdano i izobraženo lu*
garsko i šumarsko tehničko pomoćno osoblje, koje će razumjeti
naloge i odredbe šumara, te ih valjano u šumi i provesti. Ako
će šumar sa visokoškolskom naobrazbom morati sam sve radnje
u šumi potrebne i provađati, onda posve jasno, ne će dospjeti
provađati one radnje u šumi, za koje se iziskuje visokoškolska
naobrazba i za koje radnje je on u glavnome postavljen, da ih
izvađa, a to su u glavnome šumsko uređajne radnje (taksacija),
te rukovodstvo uprave i gospodarstva šuma. Uslijed nedostatka
kvalificiranog lugarskog i šumarskog tehničkog pomoćnog o sob*
lja, pa uslijed prevelikih šablonskih uredskih poslova, morali su
šumari do sada, a naročito oni kod političke uprave, obavljati
sve poslove toga osoblja, uslijed čega su ti šumari postali skroz
nezadovoljni i žalili izgubljeno vrijeme na proučavanje šumarske
znanosti, koju nauku u praksi nisu uslijed gore opisanih razloga
mogli i oživotvoriti. Jasno je dakle i na dlanu, da je neophodno
potrebno, da se šumarima sa visokoškolskom naobrazbom imade