DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 20     <-- 20 -->        PDF

728 Pitanje izobrazbe lugarskog i tehničko pomoćnog osoblja.


obsegajoča gozdna posestva privatnih lastnikov samostojno
oskrbuje. Tu gre namreč za upravo gozdnih posestev, ki niso
tako obširna; da bi bil zanje predpisan po zakonu kvalificiran
upravitelj.


Razen tega je (vsaj v Sloveniji) en del gozdarskopomožnega
osebja dodeljen okrajnim gozdarskim inženirjem pri politični
upravi. To pomožno osebje (okrajni gozdarji) se rekrutira v prvi
vrsti iz gozd.spomožnega osebja od uprave državnih gozdnih po*
sestev. Ker je eminentni posel okrajnega gozdarja, da ob vsaki
priliki, posebno na potovanjih, daje navodila gozdnim, posebno
nebrojnim malim posestnikom, treba je v to zadovoljive iz*
obrazbe, sicer stranka ne more imeti zaupanja v njegove nasvete.
Morda kdo poreče, da je poučevanje predvsem stvar okrajnega
gozdarskega inženjerja. Ima prav, toda iz preglednice osebja na
strani 511. »Šum. lista« je razvideti, da je (večinoma hribovit)
okoliš okr. gozd. inženjerja tako razsežen (povprečno pribl. do
2000 km2), da je fizično in financijelno nemogoče, prepotovati
ga vsako leto; zato je moralo vselej sodelovati teh.=pomožno
osebje.


Nagibam zatorej k sistemu, ki ga predlaga g. prof. Vesely in
bi predlagal sledeče izobraževanje:


Ljudsko šolo, 31etno meščansko šolo ali pa 3—41etno srednjo
šolo, 21etno predprakso, in 21etno gozdarsko šolo. Nato bi mogel
absolvent, ki bi dosegel, ne odsluživši vojakov, 17. do 20. leto,
biti sprejet kot provizoričen gozdarski pomočnik.


Po položenem državnem izpitu za gozdno varstvo in teh.=
pomožno službovanje postane definitiven. (Izpit o gozdnem
varstvu je potreben, četudi na pr. nima gozdarsko osebje poli*
tične uprave dejanski zasledovati gozdnih tatov, temveč je to
stvar gozdnega posestnika, odnosno njegovega čuvaja (logarja).
Takšne čuvaje ima vsak večji posestnik, med katere spada tudi
država s svojimi lastnimi gozdi.)


Posebni predpisi naj določajo, kdaj se imenuje gozdarski
pomočnik gozdarjem , odnosno okrajnim gozdarjem.


Glede uvrščenja in napredovanja pa se bo pri državnih or*
ganih gotovo treba ozirati na določila, ki jih bo prinesel novi
zakon o civilnih državnih nameščencih. (Nastavit če se.)


m