DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Podaci za kritiku »zakonskog projekta o neposrednim porezima« itd. 729


ing. Josip Lenarčič -- ing. A. Ružič (Vrhnika — Ljubljana):


Podaci za kritiku „zakonskog projekta o
neposrednim porezima"


(br. 26.682 od 8. IX. 1922. Min. Fin.).


I.
I ako ovom zakonskom projektu i time svim onim špecijal*
nim stručnjacima, koji su na njemu radili, naročito pak samom
gospodinu Ministru Finansija g. dru. Kumanudiju, nedvojbeno
treba priznati dobru volju i temeljitost, kakve ne nalazimo kod
mnogih sličnih novijih radova, te, što posebice naglašujemo,
upravo rekord u brzini, kojom je taj nacrt bio sastavljen i dos
nešen, ipak moramo upozoriti na nekoje temeljne nedostatke,
koje će se morati popraviti prije, nego li nacrt postane zakonom.


Zahvalni smo gospodinu Ministru, da je prekinuo s rdavom
praksom i da je taj dalekosežan zakonski nacrt dao stručnim
udruženjima, da kažu o njemu svoje mnienje prije, nego li ga
podnese vladi odnosno Narodnom predstavništvu. No pogrešno
je bilo, što nije Ministarstvo Finansija priopćilo i gradivo, na
koje se opire taj zakonski nacrt, te bar nekoje aproksimativne
praktične rezultate, bez kojih nije moguće, ni samom Ministar*
stvu, obuhvatiti i opredeliti efekat takvog zakona; a taj je mo*
menât jedan od najvažnijih za ocenjivanje valjanosti samog na*
crta. Tako nam nije omogućeno, da bi analizirali detalje, već se
moramo ograničiti samo na nekoje važnije temeljne konstatacije
te izraditi sliku, kako bi izgledao taj zakon u praksi, posebice
kod nas u Slovenačkoj, i iz toga stvoriti ndkoje zaključke, koji
će već sami po sebi pokazati glavne točke, što su potrebne uppts
punjenja, popravka ili preinake.


Nemoguće je dati u kratkom vremenu iscrpniju kritiku
takvog zakonskog nacrta, u glavnome pak nam se valja ograničiti
specijalno na ono, što interesuje nas šumare u širokom smislu
reči.


Već prvi pregled nacrta sili nas na mnenje, da je taj zakon
za fiskalni interes vrlo dobro sastavljen, a ne podjednako i za
interes države; da je odviše finansijski a premalo gospodarsko*
politički. Tim su projektom nerazmerno oštećene sve grane na*
rodnog gospodarstva u korist državnome fiskusu, a nekoje čak
i ugrožene u svom opstanku.


Privreda, bilo zemljišna, bilo trgovinska, bilo industrijska,
omogućena je samo tada, ako privrednik predviđa, da radi u
pretežnom delu za sebe i za svoju obitelj te da i mimo
tih elementarnih potreba privređuje toliko, da može od za*
služb e dati primeren deo za opravdane državne potrebe, jer