DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 22     <-- 22 -->        PDF

730 Podaci za kritiku »zakonskog projekta o neposrednim porezima« itd.


je njegov opstanak moguć samo uz uređene odnošaje u državi.
O državnom gospodarstvu mora on doći do uverenja, da država
iz svojih sredstava pravi samo takve izdatke, koji su za uređenu
državu potrebni, te da se pri pokriću svojih potreba upravlja
po načelima razumnog privatnog gospodarstva; dakle, da država
namešta samo toliko osoblja, koliko joj je neophodno potrebno;
da tome osoblju obezbedi primeren obiteljski život i povrh toga
omogući prištednje, da u bolesti ili starosti ne bude odvisno
samo o državnoj potpori ili pensiji; da provodi bilancu redovnih
prihoda i izdataka te ne preopterećuje posebice svojih držav?
Ijana za pokriće svojih izvanrednih potreba, kaošto s druge
strane redovno ne srne izvanrednim sredstvima pokrivati po*
trebe svog redovnog gospodarstva. Dalje mora državljanin doći
do uverenja, da državna uprava podupire i pospešuje
produkciju dobara te ne pravi takvih pseudosocijalnih
skokova i izdataka, koji su možda opravdani samo u onakvim
državama, koje su već kroz dugo doba uređene te imadu toliko
normalnih prihoda, da si eventualno mogu dozvoliti kakav so=
cijalni skok ili eksperimenat. Pogotovo je ovo zadnje pogibeljno
u časovima, koje danas preživljujujemo, pošto se veće reforme
ne mogu pa ni ne smeju provađati naprečac i nikako ne na štetu
općeg produkcijskog kapaciteta naroda. A kao protuuslugu za
svoje dažbine treba državljanin da sme i da može da zahteva
od države zaštitu života za se i za obitelj, te potpunu zaštitu
vlasništva, koje je pravilnim i pravičnim putem stekao.


Ako državna uprava tako ne postupa, ne može poprečan
ekonom imati u nju poverenja, pošto oseća, da država zametava
svoje teško prikupljene dohotke u bezdan, bez svake koristi za
općenitost; usled toga svako se izmiče naloženim mu plaćevnim
dužnostima gde i kako može.


Samo tada, kad bude razuman gospodar svestan, da se
mora brinuti oko namaknuća opravdanih f i n a n =
sijskih potreba države, kad bude sam nekakav mali
»finansijski ministar«, bit će država uređena; blagostanje će se
podići i svaki će se pametan državljanin osećati sretnim u svojoj
državi.


Pretpostavivši to, potrebno je, da promotrimo ovaj zakonski
nacrt, koliko on u načelu odgovara tim i drugim općenitim srne?
rovima te koliko je odgovorio zahtevu po pravičnom izjedna?
čenju neposrednih poreza.


II.
Prije nego li pređemo na kratku ocenu pojedinih vrsta po*
reza, pozabavit ćemo se još sa nekojim općenitim momentima,
koji nam se čine važni.


Novi nacrt zakona bazira na čitavom sistemu dohodarstve*
nih i personalnih poreza, usvojio je dakle u načelu ugarski
sistem, koji je u nas dosad važio u Hrvatskoj=Slavoniji, Banatu,
Bačkoj i u Baranji. Već i sama pomisao na brzo izjednačenje
poreza u čitavoj državi, dakle na skoro proširenje prikrojenog