DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Podaci za kritiku »zakonskog projekta o neposrednim porezima« itd. 731


bivšeg ugarskog sistema na ostale zemlje, čini nam se skoro ne*
moguća. Za Slovenačku, koja je, kako ćemo kasnije videti, još
najbolje uređena i pripravljena da primi i provede takvu ..*
formu, uvode se dva nova poreza, to je porez na imovinu
i porez na dohodak od rada. Već ta dva nova poreza —
dok se nekoji drugi po novom nacrtu otpravljaju — kriju u sebi
toliko zahteva za intenzivne predradnje, da će se i uz najbolju
organizaciju tih predradnja moći pristupiti k sistematičnom ubi*
ran ju tih poreza tek nakon duljeg vremena. A što tek da rek*
nemo o pokrajinama, u kojima nemamo još ni temeljne izmere
ni procene zemljišta. S druge strane moramo upozoriti na to, da
nam za tako brzo izvršenje tih važnih pripravnih radova ne
dostaje stručno spremnih ljudi. A za izjednačenje poreza nije
nikako dovoljno, da se stvori jedinstven porezni zakon, već se
taj zakon mora jedinstveno i provesti. Bojimo se, da će u zakonu
normirani rok biti preveć kratak te da ne će ni predviđena
sredstva (10 mil. Din) dostajati. O načinu izvršenja te o osoblju
zakon ni ne govori.


Državna preduzeća i državni posedi oslobođeni su od po*
reza posvema. To može biti. No pomislimo na potrebu samo«
upravnih prireza, koji će biti bez sumnje i viši nego li je nepo*
sredni državni porez. Zar da budu državni posedi i od ovih pri*
reza oslobođeni? To nikako> ne ide, i to već iz razloga, što državni
posedi i državna preduzeća nisu podjednako porazdeljeni ni u
dve same općine ili oblasti u državi. Državna i samoupravna
preduzeća moraju da plaćaju jednake prireze kao
i privatna preduzeća i posedi, a zato će se i ova morati podvrći
prethodnom jednakom postupku.


Novo je za nas oporezovanje lova. Kako se vidi. g.
Ministar Finansija računa pozitivnije nego li pristalice t. z. slo*
bodnog (regalnog) lova, jer je tamo nemoguće uvoditi porez na
lov, kad je taj svačiji i ničiji, odnosno državni. Trebaće dakle
provesti bar u načelu dominalni ili zakupni sistem lova, te će
već sam taj porez donašati državi bar pet puta toliko redovnih
dohodaka kao i lovačke karte same. Malo ima poreza, koje mirne
duše pozdravljamo kao ovaj, pretpostavivši, da će odlučno tome
pripomoći, da se u bogato naše lovstvo uvede jedinstven i pra*
vilan red.


Naravno da bi već taj zakon trebao da označi, tko će da
naplaćuje taj porez, da li zakupnik ili vlasnik lova (općina, pri*
vatnik, država).


Nov je za nas it. z. porez na imovinu. Mi ćemo se još
kasnije temeljitije osvrnuti na ovaj porez, a potrebno je već
sada naglasiti, đa moramo zauzeti odlučno stanovište prot i
uvođenju tog poreza. Rekli smo već u začetku, da je po
našem mnenju dozvoljeno staln o oporezovati samo porast
dobara, dohodak, zaslužak, dobit, a nedopušteno i nemoralno je
oporezovati i temeljnu imovinu, od koje taj dohodak dolazi.
Odakle da državljani snabdevaju onaj deo imetka, koji država
svake godine po ovom načinu oduzima? Poprečno u 50 godina