DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 24     <-- 24 -->        PDF

732 Podaci za kritiku »zakonskog projekta o neposrednim porezima« itd.


(ili nešto više) konsumirat će država na taj način sav pokretan
i nepokretan imetak svojih državljana, koji će se morati sve
više i više zaduživati, dok im ne bude nestalo i samog tla pod
nogama. Istina je, da su nekoje države uvele i taj porez, ali će
ga i one morati otpraviti čim se privredni život normalizira. Svaki
porez mora ozbiljno voditi računa o tome, da onaj koren, iz
kojeg se alimentira, ne otsujećuje i ne ubija, inače će i sam sebe
ubiti.


Porez na imovinu predstavlja konstantno konačno davanje
svega imetka državi. Nije jednako, ako provedemo jedanput bilo
i energično podavanje imetka, ako to država neophodno treba,
ili ako, kaošto ovde, u postepenim obrocima — kroz 50 godina —
zahtevamo podavanje čitavo g imetka. Nismo načelno proti
tome, da u zakonu ostane i ta vrsta poreza na imovinu, no jedino
pod uvjetom, da se doda paragraf, kojim se izričito ostavlja slo*
bodna odluka parlamentu, da od godine do godine, prigodom
rasprave o budžetu, prihvati ili zabaci ubiranje tog poreza u na*
rednoj godini, te odredi načelno glavne momente, po kojima se
treba ravnati.


Ako taj porez u zakonu ostane, trebat će točnih p r o *
piša , kako da se izvrši p r o c e n a raznih vrsti imetka. Treba
tu jedinstvenog postupka po znanstveno utemeljenim metodama
procene dobara, koju procenu treba da vrše specijalni stručnjaci
točno i pravično, i to stalno svake godine (bar promené). A to
će biti vrlo skup aparat.


Konačno ovde još nešto! Kako smo već spomenuli, bojimo
se, da će do onog materijalnog, efektivnog izjednačenja poreza
na temelju zakona doći mnogo kasnije, nego li to zakon pred*
viđa. No ako bi se dobra volja zakonodavaca u tom pogledu i
ispunila, čine nam se odredbe, kojima se za to prelazno vreme
uređuje ubiranje poreza u dotičnim krajevima, nepotpune i ne*
doterane. Po našem bi mnenju mnogo bolje odgovaralo, kad bi
se kao baza procene o porezu uzela već poznata procena iz kra=
jeva, gde je ta procena i izmera već izvršena, nego li da se do=
tičnom odboru ne daje u tom pogledu nikakvih zakonom oba?
veznih direktiva.


Time smo se dotaknuli nekojih glavnih problema, koji po
svojoj važnosti spadaju na čelo rasprave te se tiču specijalno
i nas šumara, a sada da promotrimo još pojedine vrste poreza.


III.
1. Porez na zemljište osniva se na principu katastra^
nog čistog prihoda od zemljišta; gde pak zemlj. katastar još
nije uređen, nek se odmah počne s radovima, kako bi se u ČU
tavoj državi što pre dovršila ta jedinstvena baza.
Način oporezovanja po čistom katastarskom prihodu bez*
uvetno je ispravan. Za ocenu računanja tog prihoda od važnosti
je, da znademo, kako je svojedobno bio određen taj prihod.