DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Službene vijesti.


7. Ponavljanje ispita.
Za slučaj, da kandidat dobije nepovoljnu ocjenu na ispitu, on ima pravo
ponovnog polaganja još samo dva puta.


Član 5.


Izdavanje ovlaštenja.


Ovlaštenja izdaje Ministar građevina u formi dekreta i to po naplati
takse predviđene zakonom o taksi. U njemu treba da stoji, da vrijedi za
obavljanje poslova samo po dotičnoj struci na cijelom teritoriju Kraljevine.
Ovlaštenje će se objaviti preko »Službenih novina«. Ovo se zavodi u registar
kod Ministarstva građevina i dostavlja se inž. komori.


Član 6.


Dužnosti ovlaštenog inženjera i arhitekta.


1. Mjesto stalnog stanovanja.
Ovlašteni inženjer^arhitekt odabrati će si mjesto stalnog stanovanja, koji
će se objaviti preko »Službenih novina«. Promjenu stalnog stanovanja mora
prijaviti inženjerskoj komori.


2. Zakletva.
Da prije početka rada položi propisanu zakletvu pred svojom nadležnom
vlašću.


3. Evidencija o radu.
Da u svojoj kancelariji vodi i čuva dnevnik tehničkih radova i sve ono,
što utiče na izvršenje poslova, koje preuzima.


4. Obveza u radu.
Da se drži u svome stručnom radu; tehničkih propisa, zakona, zakonskih
propisa i naredaba, te pravilnika za dotičnu struku.


5. Kontrola i pregled rada.
Kontrola i pregled rada ovi. civ. inž. i arh. može se izvršiti samo po
rješenju inž. komore.


6. Čuvanje poslovne tajne.
Da ne povjerava bez pismene dozvole onoga za čiji se račun posao
obavlja, ma koje podatke svojih poslova, bilo da su isti u radu ili su već
zvršoni.


7. Potpis dokumenata.
Na sve pismene radnje i crteže staviti će datum, svoj ručni potpis i žig.
Član 7.


Prava ovlaštenog inženjera=arhitekta jesu:


1. Da vrše privatne tehničke poslove vani i u pisarni po struci za koju
IU ovlašteni.
2. Da primaju u službu tehnička lica i da ih pod svojom odgovornošću
:aposle i tako zaposlenim o njihovu radu izdaju svjedodžbe.
3. Da postupaju i pomažu stranke kod sviju vlasti u granicama izdanog
m ovlaštenja.
4. Da na poziv zainteresovanih pregledaju i primaju radove, koje su već
žvršili drugi ovlašteni inženjeri i arhitekti.