DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 72     <-- 72 -->        PDF

780
Službene vijesti.


5. Da se odreknu posla:
a) kad je po njihovom znanju i uvjerenju štetan ma po interes i neizvediv
po tehničkim propisima,
b) ako je spriječen bolešću.
c) ako mu se ne isplaćuje ugovorena nagrada ili zarada,
d) ako mu se na vreme ne predadu ugovoreni podaci, koji utiču na iz»


vršenje
ugovorenog posla,
ej ako ne ispunjava druga ugovorena stranka svoje ugovorom predviđene
obaveze.


6. Da za svoj trud i sve izdatke učinjene oko izvršenja posla ma za čiji
račun naplaćuje nagradu, koja ne može biti manja, nego što su predviđena
po honorarnim tabelama.
Član 8.


Prestanak prava ovlaštenih inženjera i arhitekta.


1. Prijemom državne ili samoupravne službe, kod česa se izuzimaju oni,
koji imaju pravo po čl, 4 zak. Ova obustava vrijedi samo za vrijeme dok je
dotični u javnoj službi.
2. Ostavkom na rad dat mu ovlaštenjem.
3. Napuštanjem podanstva.
4. Na osnovu osude po djelima navedenim u čl. 2. (f).
Clan 9.


Opće odredbe.


1. Diplomu stranih tehničkih visokih škola ili tehničkih fakulteta na uni»
verzitetima ispituje tehnički fakultet odnosno tehnička visoka škola najbliža
sjedištu građevinske direkcije na čijem će području kandidat imati dati da
polaže propisani ispit.
2. Prekoračenje kruga rada.
Ministar Građevina raspravlja i rješava o prekoračenju djelokruga rada
ovlaštenja inž. i arh. po predhodnom saslušanju komore i dotičnog resornog
Ministarstva.


3. Važnost isprava.
Sve pismene radnje potpisane od strane ovi. in. arh. imaju važnost pred
svima državnim i samoupravnim vlastima. Ako je protivna strana spori, onda
dotična vlast cijeni ima li mjesta stručnom komisijskom pregledu.


4. Filijale.
Ovlašteni inženjer^arhitekt ne može otvarati stalne filijale ni iz struke
za koju je dobio ovlaštenje. Pisarne kod izvedbe nekog posla ne važe kao
filijale.


5. Kazne za ovi. inž. i arh.
Ovlašteni inženjer i arhitekt može biti kažnjen:
a) novčano,
b) oduzimanjem ovlaštenja.
6. Kazne za neovlaštene inženjere i arhitekte:
Tko se ! :<>´- vno izdaje za ovi. inženjera*arhitekta, ili obavlja njihove
poslove, ..... će se po odredbama krivičnoga zakona. Državni i samoupravni
organi, koji primaju u postupak radove neovlaštenih, kazniti će se discipli«
narno, ako se to na tužbu i nadležnim putem ustanovi od nadležnih im vlasti.