DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 74     <-- 74 -->        PDF

782 Službene vijesti.


i samoupravnih gradnja pod nadzorom drž. odnosno samoupravnih inženjera
i arhitekta.


2. Ovlaštenja dosadašnjih ovlaštenih inženjersarhitekta, koja su izdana
prije ovoga zakona, ostaju i nadalje u krijeposti. Ranije ovlašteni inženjeri
i arhitekti i geodeti imadu od Ministarstva Građevina zatražiti putem svoje
građevinske direkcije izdanje novog dekreta i ovlaštenja u smislu ovoga za*
kona, u koliko to već nisu učinili.
Geodeti t. j . apsolventi geodetskog tečaja sa državnim ispitom na teh>
ničkim visokim školama (fakultetima) stupaju u prava apsolvenata geodetsko»
inženjerskih odjela na tehničkim školama u koliko su apsolvirali geodetski
tečaj prije 1. januara 1923 te u koliko inače odgovaraju ustanovama čl. 2.


Ovlašteni geometri, koji nemaju geodetske kvalifikacije (geodetski državni
ispit), građevni mjernici i zemljomjeri zadržavaju svoja dosadašnja ovlaštenja
i djelokrug.


3. Glede prakse predviđene u slučajevima da je pojedinac usljed rata
morao da prekine studije na kojoj od navedenih visokih škola, a za ovo
vreme vojne dužnosti vršio službu u svojoj struci i posjeduje dokumente o
tome, osim toga bio na takovom položaju gđe se je zahtjevalo izvjestno teh*
ničko teoretsko znanje — uračunat će mu se pola vremena obavljene prakse,
kao da je istu obavio nakon položenog zaključnog državnog ispita.
4. Kompetenciju inženjerske komore, predviđenu ovim zakonom do njena
osnutka vrši Udruženje jugoslovenskih inženjera i arhitekta.
Član 11.


Važenje zakona.


Ovaj zakon stupa u život od dana kada ga kralj potpiše, a tada gube
silu i važnost raniji zakoni, u koliko se odnose na ovo pitanje.


*


Primjetba uredništva.


Donosimo ovaj nacrt prema tekstu, otisnutom u Tehničkom listu br. 19.
Odatle ne vidimo, je li to z v a n i č n i nacrt, kojeg je prihvatila glavna
skupština Jugosl. Inž. i Arh. u Sarajevu ili samo predlog zagrebačke sekcije
tog udruženja.


Prema tome nacrtu isključene su nekoje kategorije inženjera ispod do*
hvata ovog zak. projekta (agronomi, rudarski, šumarsk i inženjeri).


Mi smo svojedobno upozorili na ovu okolnost i J. Š. U. je poslalo svog
izaslanika u Sarajevo, da brani interese šumara.
Je li hotice ili nehotice, ovi se interesi ipak ne uvažuju, kako se vidi iz
ovog projekta, pa je zato stavljeno ovo pitanje na dnevni red naredne sjednice


J. Š. U., da se ono zauzme za interese šum. inženjera.