DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Službene vijesti.


Umrli su:


f Eugen Vadas i Sandor Horvâth.


Madžarsko šumarstvo zadesio je velik udarac; iz zgrade tog šumarstva
otela je smrt dva najjača stupa potpornjaka. Oba su uživala glas i ugled ne
samo kod kuće, nego i u stranom svijetu, pa smatramo potrebnim, da s par
riječi prikažemo njihov rad na polju zelene struke.


Prvi je bio profesor i naučenjak, a drugi zakonotvorac. Obadva su tako
usko srasla s povijesti madž. šumarstva u prošla tri decenija, da su njihova
imena bila uvijek na prvim mjestima.


Vada s je bio od 1891 profesor na visokoj školi za šumarstvo u Ščavnici;
predavao je uzgoj šuma, obranu i šum. zoologiju. God. 1898. osnovao je zavod
za šum. pokuse, kojemu je bio pročelnikom sve do smrti. Izdavao je i uređivao
glasilo pokusne postaje Erveszeti Eisérletek (Šumarski pokusi). Kao takav ste«
kao je priznanje inozemnih stručnih krugova. Na zborovima svjetskog saveza
šum. pokusnih postaja održao je više predavanja, a 1910. godine predsjedao je


VI. kongresu svjetskog saveza šum. pokusnih postaja u Belgiji.
Od njegorih radova ističe se i kod nas po njemačkom tckstv poznata knjiga
>»M onografija akacij e«, a osim toga napisao je između ostalog »N a s
uku o uzgoju šuma« (1898 i 1921) »O uzgoju hrasta« (1888), »O sadnji
i uzgoju vrbe (1896) i dr.
Mnogi od naših šumara, koji su slušali šum. predavanja na ščavničkoj
vis. školi, sjećaju se s osobitim pietetom simpatične pojave prof. Vadasa, koji
je i u starijim godinama znao s mlađanim zanosom oduševljavati svoje slušače
za divnu zelenu struku.


Horvât h je bio do nedavna šef Glavnog odjelenja šumarstva u Minist.
poljodjelstva.


Osobito je zasluge stekao donošenjem i nastavljanjem zakona i proved*
benih naredaba za šume općinske i urbarijalne, kojim je zakonima osnovao
racijonalno gospodarenje u tim šumama. Velike je zasluge stekao i oko dom>
šenja zakona i prakt. provađanja pošumljenja golijeti i vezanja vododerima.
Kroz tri decenija bio je predsjednikom povjerenstva za drž. ispite. Pod konac
života, kad su se svi njegovi drugovi povukli u zasluženo stanje pokoja, pre«
uzeo je na sebe veliku zadaću, da sastavi kodeks šum. zakona. Već je 1914. god.
bila sastavljena ogromna knjiga zakonskog projekta o šumama, kad
je veliki svjetski rat poremitio njegovo dalnje djelovanje.


Počivali u miru!


Imenovanje ispitnih povjerenika za praktični državni


šumarski ispit.


Gospodin Ministar Šuma i Rudnika rešenjem svojim od 15. VII. 1922
broj 11050 postavio je novo ispitno poverenstvo šumarskog državnog ispita za
samostalno vođenje šumskog gospodarstva, a za vreme od 23. septembra 1922
do 23. septembra 1923 i to:


Za predsednika: Stevana Petroviča, predstojnika Šumarskog odsjeka u
Zagrebu.