DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1922 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Predlog zakona o neposrednim porezima i t. d.


Prema poreskoj stopi od 20% imao bi dotični posjednik
20


šume platiti porez 175 .100 —- 35 D, dakle za 35—5-76 = 29-24 D


više!


Taj znatni višak dolazi odatle, što su u prosječnom iznosu


175 D sadržani kamati drvne mase, koji iznose 175—28*82 =


146-18 D, a koje posjednik šume ne uživa, jer nema drvne mase.


Te kamate bi uživao tek onda. kada bi osim 1 ha bilo još
99 ha šumom obrasle površine i to sa normalnim razmjerom
dobnih razreda.


Spoznaja, da je oporezovanje šuma ti prekidnom gospoda«
renju prema prosječnom prihodu krivo, dovelo je neke na misao,
da bi možda bilo ispravnije oporezovati prihodnu vrijednost
cijele šume, koja hi se periodički imala odrediti. Nu to se miš?
ljenje ni malo ne razlikuje od prvoga, te ni ono nije također
ispravno, jer se zemljarinu ima smatrati kao porez, koji se udara
na prihod zemljišta, a ne oporezuje se zemljište kao nekakav za«
seban kapital. U principu godišnji prihod zemljišta ima se samo
jedanput oporezovati, i to samo u onoj godini u kojoj on uniđe,
a dalje više ne. Prema tome bio bi dužan psjednik takve šume
platiti porez od prihoda unišlog u dotičnoj godini, a ne od pri*
hoda, koji je unišao prošle i koji će unići slijedeće godine.


Taj način oporezovanja šume po njenoj prihodnoj vrijed«
nosti stoji prema principu oporezovanja zemljišne rente u dia«
metralnoj opreci. Ako bi se usvojio princip oporezovanja šume
prema njenoj prihodnoj vrijednosti, to bi se prihod svake prošle
godine s onim slijedeće godine ponovno oporezovao, t. j . poste«
peno sakupljeni prihodi od sjetve pa do žetve neprestano bi se
oporezovali, što je posve neispravno, jer se godišnji prihod zem«
ljjšta u principu ima samo jedanput oporezovati.


Uzme li se za osnovku oporezovanja prihodna vrijednost
pojedine sastojine, to bi se u šumama prckidnoga gospodarenja
oporezovala samo vrijednost godišnjeg prirasta, koji preostaje
kao razlika između prihodnih vrijednosti dvaju sastojina, koje
jedna za drugom slijede. Suma svih prihodnih vrijednosti poje«
dinih sastojina jednaka je vrijednosti glavnog sječivnog prihoda
Au, a zbroj godišnjih renta tih prihodnih vrijednosti jednak je
renti normalne drvne mase. Ta je renta kod šume uređene za
potrajno godišnje gospodarenje jednaka njenom čistom godiš«
njem prihodu.


Oporezovanje vrijednosti godišnjega prirasta šume, u kojoj
se ne može potrajno godišnje gospodariti, ne smije se više
smatrati kao porez na zemljište, nego kao porez na dohodak,
i to zato, što se porez na zemljište udara na prosječni godišnji
prihod bez obzira na njegovu eventualnu promjenljivost, koja je
skoro svake godine redovna kod šume u prekidnom gospo«
darenju.


Protiv toga što se različito oporezuju šume, s kojima se raz«
Hčito i gospodari, a koje mogu imati i jednaku površinu, na«