DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1922 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Predlog zakona o neposrednim porezima i t. d.


vađalo se, da se od iste površine šume ubire različit porez i to
već prema tome, da li se porezuje šumska ili zemljišna renta. Ti
navodi ne počivaju na čvrstoj osnovici, te ih je prof. Endres
(Forstwissenschaftliches Centralblatt 1900) oborio, dokazavši
matematski, da je oporezovanje šume u potrajnom gospodarenju
prema šumskoj renti posvema jednako, onom prema zemljišnoj
renti u šumi sa prekidnim gospodarenjem.


Jedino Bavarska je usvojila u svom poreznom zakonu to
ispravno stanovište, da se šume u potrajnom godišnjem gospo«
darenju oporezuju prema šumskoj renti, a one u prekidnom go*
spodarenju prema zemljišnoj renti.


U Pruskoj se udara porez na šume samo prema zemljišnoj
renti, pa odatle vlasnici šuma uživaju velike prednosti, jer se
veliki dio njihova kapitala, koji je sadržan u drvnoj masi, ne
oporezuje.


U bivšoj Austriji, Wiirtemberskoj i Badenskoj šume se oporezuju
samo po šumskoj renti. Pri tom se tamo kod šuma u pre*
kidnom gospodarenju ubire porez tako, da se glavni sječivni
prihod razdijeli na godine ophodnje i od svakoga se tog dijela
uzima stanoviti postotak u ime poreza.


Što se tiče oporezovanja međuprihoda i nuzgrednih prihoda,
to neke države te prihode oporezuju, a druge opet ne. Pošto je
vrijednost tih prihoda često velika, nije ispravno, da se ti prihodi
ispuštaju ispod udara poreznog zakona.


Troškovi uprave poreza i čuvanja se različito u račun pri«
maju kod ustanovljivanja čistoga prihoda šuma u svrhe odmjere
poreza. Šume, koje su podignute na pustim i golim zemljištima,
opraštaju se od poreza na mnogo dulji niz godina, nego što od*
ređuje zakonski predlog.


Tako porezni zakon u bivšoj Austriji oprašta takove šume
od poreza kroz 25 godina, u Francuskoj se jedna trećina zemlja*
rine oprašta kroz 30 godina, u bivšoj carističkoj Rusiji opraštale
su se takve šume kroz 30 godina, a zaštitne šume opraštale su
se posvema od plaćanja poreza. Na kraju napominjem, da su
mnogi tražili uvedenje progresivnog poreza na zemljište i uve*
denja t. zv. »Existenzminimum«*a, koji se ne bi smio opore*
zova ti. Poreska stopa je 20% od čistog prihoda.


Toliko sam smatrao potrebnim iznijeti glede poreza na
šumsko zemljište, koji je za razvitak našeg šumarstva u buduć*
nosti od velike važnosti. Prema tome držim, da bi se neke usta*
nove zakonskog predloga imale izmijeniti u naprijed izloženom
pravcu.