DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1922 str. 16     <-- 16 -->        PDF

798 O prinosu (šumski tangenti) vlasnika na državnih šuma i t. d.


Ing. Antun Jovanovac (Zagreb):


O prinosu (šumskoj tangenti) vlasnika
nedržavnih šuma za šumsku upravu.


Između mnogih drugih visećih pitanja u šumarstvu jeste
pitanje o prinosu za šumsku upravu po vlasnicima šuma, čijim
šumama država upravlja, jedno od najvažnijih, koje traži brzo,
temeljito i pravedno riješenje.


Ovo je pitanje postalo to aktuelnijim i ne bi se smjelo pustiti
s vida, ako se ozbiljno misli pristupiti provedbi ustanova pred*
zadnje stavke članka 5. Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe


o Ustrojstvu Ministarstva Šuma i Rudnika od 15. III. 1919. godine
i o organizaciji šumarske struke u Kraljevini Srba, Hrvata i Slo*
venaca, koje glase:
»Sopstvenici nedržavnih šuma, čijim šumama država uprav=
lja, plaćaće državi u ime upravnih troškova i penzija dotičnog
osoblja prinos, koji će odrediti Ministar Šuma i Rudnika.«


Naročito je ovo pitanje postalo od velikog zamašaja i traži
pravedno riješenje, od kako je Naredbom Ministra Šuma i Rud=
nika od 4. maja 1922., broj 13.054, o upravi i službovanju sa šu=
mama krajiških imovnih općina, šumska uprava krajiških imov=
nih općina podržavljena, i to zato, jer se i njome u članku 5.
predviđa, da će i krajiške imovne općine plaćati državi prinos
za upravne troškove.


Samo pitanje prinosa za šumsku upravu nije novo. Ono je
tu i tamo pokretano od kako stoji na snazi zakon od 26. ožujka
1894., kojim se uređuje stručna uprava i šumsko gospodarenje
u šumama, koje stoje pod osobitim javnim nadzorom, tražeći
pravedno mjerilo, po kojemu bi se taj prinos imao odmjeriti za
šume različitog proizvodnog i financijalnog kapaciteta.


Dosadanji prinosi, što ih za šumsku upravu u Hrvatskoj i
Slavoniji doprinose pojedine, u šumsku upravu ukotarene zem*
ljišne zajednice urbarske i mjesne općine, nisu osnovane na ka=
kovom obrazloženom mjerilu, već su odmjerivane nejednako
prema količini jutara općinskih šuma i drvljem obraslih pašnjaka,
te ne stoje ni u kakovom razmjerju prema troškovima uprave te
proizvodnjoj i financijalnoj snazi pojedinih općina.


Riješenje tog pitanja nije niti tako jednostavno kako se ono
ti prvi mah čini, jer nam sadanje, još neuređeno stanje šumskog
gospodarstva općinskih šuma i iskorišćivanje šumom obraslih
pašnjaka, zatim omalovažavanje vrijednosti svih šumskih pro=
izvoda po pravoužitnicima kao što i uz rijetke iznimke i po
samom strukovnom osoblju — ne pruža onih neophodno potreb=
nih i uplivnih komponenata, na temelju kojih bi bila omogućena
jedna pravedna i trajna rezultanta.