DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1922 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br. 12. Šumarski list. God. 46.


Pokroviteljstvo Njegovog Veličanstva Kralja


nad Jugoslovenskim Šumarskim Udruženjem.


Na prvoj glavnoj skupštini Jugoslovenskog Šumarskog
Udruženja dne 8. septembra u Beogradu primljen je aklamaci=
jom i dugotrajnim pljeskom predlog, da se zamoli Njegov o
Veličanstv o Kral j za pokroviteljstvo nad Jugoslovenskim
Šumarskim Udruženjem.


Povodom tog zaključka podnesena je Kancelariji Njegovog
Veličanstva po predsjedništvu udruženja ova molba:


Vaše Veličanstvo!


Potpisanom je predsjedništvu čast, da u izvršenju zaključka
prve glavne skupštine Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja,
održane u Beogradu u vrijeme od 8. do 11. septembra o. g., iznese
pred lice Vašeg Veličanstva ovu molbu:


Jugoslovensko Šumarsko Udruženje bilo je medu prvima,
.... je provelo jedinstvenu, veliku i moćnu organizaciju svijušumara na teritoriji cijele naše otadžbine. Ova je organizacijaprivedena životu u prvome redu u cilju, da ispomogne državnojvlasti oko izgrađivanja cjelokupnoga našega šumarstva konzuU
tativnom saradnjom, a tek u drugom redu u cilju promicanjanaših staleških interesa.


Ne treba da tek napose ističemo, kako su za mogućnost te
saradnje zaista dani svi uslovi, jer se u promicanju interesa šwmarstva
ideali rada Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja poklanpaju sa ciljevima državne vlasti.


I Jugoslovensko Šumarsko Udruženje teži kao i državna
vlast za ostvaranjem narodnoga šumarstva, to će reci onoga,
koje neće biti samo recipovanje stranih uzora ili puko primjernjivanje rezultata šumarske nauke, već takovo, koje će svagdavoditi računa o tome, ukoliko se ti rezultati mogu da dovedu u
sklad sa osebinama našega ekonomskog i nacijonalnoga života
uopće.


Jugoslovenskom je šumarskom udruženju ideal takovo šumarstvo,
koje je kadro ne samo da trajno očuva već i da trajnodiže opće naše narodno blagostanje.


i