DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1922 str. 4     <-- 4 -->        PDF

786 Pokroviteljstvo Njeg. Veličanstva Kralja nad J. S. U.


Gledajući ovako u blizu i daleku narodnu budućnost, Jugoslovensko
Šumarsko Udruženje ne može da smetne s uma niti
onih veza, kojima se u istoriji ispreplela šuma s našim narodnim
životom.


Šuma nam je bila vijzkovima najvjernija pomoćnica u borbi
protiv Turaka te u borbi protiv tudjinske vlasti uopće. I ona jepomogla velikom narodnom junaku, Petru Mrkonjiću, blagopokojnom
ocu Vašega Veličanstva, kralju Petru Karađorđeviću l.
oslobodiocu, kad je pokušao da razbije n:gve, što ih je tuđin
nametnuo narodu. U neoslobođenim su krajevima i šume u
vidu raznih općina pomogle, da u narodu održe vjeru u misao
našeg oslobođenja i ujedinjenja.


Šuma je dakle od davnina bila čuvaricom naše slobode!


Šuma je bila i kolijevka naše narodne poezije. Po njoj jenarodna pjesma rasijala junake i vile. Ona nam je svima od
Vardara do Jadrana sačuvala ideal narodnog junaštva — Kraljemvica Marka.


Nemoguće je dakle u istoriji, u sadašnjici i u budućnosti
raskinuti one tijesne veze, koje su i idejno i ekonomski povezalešumu o naš cjelokupni nacijonalni život.


Tradicijom namriješe nam djedovi naši u amanet i ljubav
naprama šumi, koju i svi naši narodni junaci od KraljevićaMarka do komitskih vojvoda zadržaše sve do danas, tako te
veze, što vezuju narodni naš život uz šumu, postadoše još tješnje.


Poznavajući vetiku ljubav Vašega Veličanstva za otadžbinu,
za narod i za šume, gleda Jugoslovensko Šumarsko Udruženje u
Vašem Veličanstvu ne samo Kralja i brižna oca narodu svome
već i narodnog junaka, u kojem još uvijek živi ta tradicijonalna
veza nacijonalnog života i šume.


Jugoslovensko Šumarsko Udruženje, znajući da šuma kao
važni ogranak naše privrede nema i ne može da ima jačega i
moćnijega zaštitnika od Vašeg Veličanstva, donijelo je na svojojprvoj glavnoj skupštini, održanoj 8. septembra o. g. u Beogradu,
jednodušan zaključak, kojim moli, da Vaše Veličanstvo primiprotektorat nad Jugoslovenskim Šumarskim Udruženjem.


U izvršenju toga skupštinskog zaključka čast je potpisanompredsjedništvu, da ovu jednodušnu želju stavi Previšnjem znanjuVašega Veličanstva te da zamoli Vaše Veličanstvo, da prihvati
ovu molbu Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja, koja je potekla
iz dubine srca i svijesti sviju njenih članova.


U Zagrebu, dne 25. septembra 1922.
Predsjednik. Tajnik.