DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1922 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Predlog zakona o neposrednim porezima i t. d.


Prof. dr. Đuro Nenadić (Zagreb):


Predlog zakona o neposrednim porezima s
naročitim obzirom na zemljarinu.1


Po gospodinu Ministru finansija predložena osnova zakona


o neposrednim porezima imat će u buduće veliki utjecaj na naš
narodnogospodarski razvitak uopće, a na razvitak našega šu*
marstva napose.
Po tom predlogu uvađaju se novi porezni oblici, koji iz te=
melja ruše trošne zgrade starih poreznih sistema, koji još postoje
u pojedinim pokrajinama današnje naše države. Nema sumnje


o tom, da će ovaj zakon prisiliti na vršenje dužnosti prema dr*
žavi i najšire narodne slojeve, koji su u neku ruku bili dosada
pošteđeni od doprinašanja materijalnih sredstava, koje država
treba za svoje uređenje. Na taj će se način plaćanje poreza pro*
tegnuti na sve državljane, što je i pravo pa u tom pogledu za=
konski predlog pretstavlja važan akt naše nutarnje unifikacije.
Neposredni porez se ustanovljuje:


1. na prihod:
a) od zemljišta,
b) od zgrada,
ej od poduzeća i radnja,
d) od kamata i renti,
e) od rada;


2. na ukupni dohodak; i
3. na ukupnu imovinu.
Na sve te porezne oblike ne mogu se osvrtati, no ja ću po*
kušati, da najvažnije ustanove tog zakonskog predloga, koje se
odnose na šumsko gospodarstvo, istaknem i obrazložim s račun=
skim primjerima.


Po svojoj važnosti od svih poreznih oblika na prvo mjesto
dolazi porez na zemljište ili zemljarina.


I. Zemljarina . To je historijski najstariji porez, jer kada
je čovjek prestao živjeti nomadskim životom i kada je zemljište
počeo orati i kopati, dobilo je ono oblik kapitala. Najprije se na
zemljištu uvidjelo, da ono po odbitku troškova, obrađivanja,
daje stanovit čist prihod.
1 Referat, sastavljen za sjednicu glavne uprave, održane od 12.—14. XI.


. Dobrljinu. (Op. ur.)