DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1923 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Šumska industrija i trgovina.


Referat d. d. Croatia Zagreb povodom rasprave o želj. tarifama
u VI. sekciji J. Š. U.*


U nekoliko mahova obrazložili smo naše stanovište zbog nepodnošljivih
podvoznih tarifa, te ćemo biti danas tako slobodni, da Vam prikažemo neko«
liko takih slučajeva:


N. pr. Km izuzetna Kl. .. Kl. c. Gradja
tarifa II Din. Din. Din
Križcvac—Brod 208 1.100


410 1.100 720
Banjaluka—Zagreb 201 410 1.100 720 1.00
Koprivnica—Brod 238 440 1.220 780 1.220
Lipovlj ani—Brod 98 410 860 700 860


Iz ovog primjera vidi se, da su podvozni troškovi za 208, 201 i za 230 km
jednaki s podvozom od 98 km, ma da su išli svi jednim pravcem.


Ili drugi primjer:


Iz Vrhovina do Zagreba imade 78 km, te je podvoz na gorivo drvo
Din 380, dočim od Stubice do Zagreba imade za istu robu uz 47 km podvoza
Din 320.


Još gori su ovi primjeri: (vidi str. 45.)


Iz rečenog se razabire, da n. pr. kod podvoza gorivog drveta Bohinjska Bi»
strica—Valjevo iznaša podvoz po km Din 1, dočim kod Sirača—Vel. Bečkereka
iznaša Din 3-50 po km. Boh. Bistrica—Brod iznaša podvoz Din 1-30 po fem,
dočim Ivanić—Brod iznaša podvoz Din 270 po km. Suhopolje—Zagreb iznaša
podvoz Din 4 po km, dočim Sirač—Subotica iznaša Din 2-40 po km, a Krize*
vac—Subotica iznaša Din 1-40 po km.


To znači, da se tarife kreću po km kod jedne te iste robe između Din 1
do 4, a što je najzanimivije, da se isti vagoni kreću jednim pravcem, n. pr. iz
Boh. Bistrice ide vagon do Ljubljane, odavle na Metliku—Karlovac—Zagreb—
Dugoselo—Banovu Jarugu—Novsku—Brod itd., tako, da n. pr. taj isti vagon
ide iz Boh. Bistrice preko Ivanića do Broda, a podvoz iz Boh. Bistrice do Broda
nije veći nego iz Ivanića do Broda. To znači, da se taj vagon iz Boh. Bistrice
badava vozi do Zagreba—Dugogsela—Ivanića!


Iz tih primjera je jasno, da se ne može održati na snazi ta podvozna tarifa
i da je jedino pravedno, da se zaračunava podvoz od utovarne do istovarne
stanice po zbroju kilometara.


Kraj podvoza od Din 3 do 4 po km kao za gore navedenu relaciju prema
Vojvodini, Bečkereku, Kikindi itd. ne može naša drvarska industrija .....
risati s Rumunjskom, koja od granice Žombolje do Vel. Kikinde ima 20 km i
plaća Din 140 podvoza, pa je jasno, ako je podvoz iz Sirača u Veliki Bečkerek
Din 1.430, da se iz ove stanice ne će kupovati gorivo drvo, jer skoro niti vri«
jedhost drva nije veća od toga podvoza, dočim su iz Rumunjske podvozne
stavke minimalne.


Ne znamo razloga, zašto bi vicinalne željeznice ubirale za podvoz više
takse od državnih željeznica, kad Ministarstvo saobraćaja upravlja jednima i
drugima.


* Donosimo radi njegove zanimivosti dolnji referat uvaženog industr. dru»
štva Croatiae u Zagrebu povodom rasprave o želj. tarifama. (Ur.)