DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1923 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Širina planuma kod š. željez. 760 mm kolosjeka s motor, pogonom.


Ova udaljenost mora da je tako velika, da drvna substanca može


suprostaviti dovoljno otpora protiv zabijanja čavala, kojima se
pričvršćuje tračnica, a da se ipak ne i´asipa materijal


Ako glava podvale nije dosta duga, onda može da ^se ras^
cijepi prigodom zabijanja čavala tračnice, te tako poistaje pod^^
vlaka neupottebiTa- Kod toga dolazi u obzir osim vr&ti drveta još
i njegova kvaliteta, jer se grubo ili kvrgasto drvo prije rascijepi,
nego li glatko drvo s jednoličnom strukturom.


^ Praksa poka:zuje da kod uskotračnih željeznica potpuno od:=
govaraju 030—0.35 m duge glave podvlaka. Kod stabilnih šum^
skih željezniea, određenih za uporabu kroz dugi niz godina balje
je odrediti 0.35 m za glavu, podvlake, naprotiv kod kratkotrajnih
željeznica (za 4—5 godina) posve je dosta .lstanoviti 0.30 m za
duljinu glave podvlake. Pošto se ovdje radi o stabilnim šumskim
željeznicama uzet ćemo veću vrijednoist, t. j .


b =^ 0-35 m.
c) Duljina podvlake. Ova mora prema naprijed izlo´^
ženom da iznaša
c rzr 0.76 + 2 (0.05 + 0.35) = 1.56 m ih okruglo c =. 1.60 ..
U slučaju, da je kraća glava podvlake, iznaša ukupna duljina
podvlake c = 1.50 .. Obzirom na tO´, da prištednja na drvetu kod
10 cm razlike ni izdaleka ne može da naknadi prednost dugih
željezničkih podvlaka, to za stabilne željeznice sa
760 mm kolosjeka i s motornim pogonom m o g u
preporučiti samo 1 -60 m d u g e p o cl v 1 a k c.
Naprotiv kod gravitacijonih željeznica dovoljne su i pod=
viake od 1.50 m duljine, a kod posve kratkotrajnili željeznica,
koje ne vrše tako velik promet, mogu se upotrijebiti i pragovi od


1.40 m duljine.
dj p e b 1 j i n a podvlake. Često se opaža kod šumskih
željeznica, da debljina podvlake nije dovoljna. Našao sam dapače
ćestosamo 10 cm debele podvlake, pa se nisam mogao dosta na:=
čuditi, zašto se toliko štedi s drvetom na račun sigurnosti
pogona?


Kod lakih lokomotiva (najviše od 8 tona) i lakih teretnih
vagona može se doduše upotrijebiti i hrastove podvlake sa 10 cm
debljine, ako su posve zdrave, dobrih dimenzija, dobro izrađene,
nadalje ako su potožene na gusto i temeljito Spotkopane bu:=
đakom; no takove podvlake,— ako se hoće jamstvo za sigurnost
prometa, — zahtijevaju intenzivno uzdržavanje pruge. Nakon
mnogogodišnjeg iskustva mogu kazati, da 12—13 cm debele pod^
vlake potpuno odgovaraju svrsi tako gledom na sigurnost ...^
meta kao i gledom na ekonomsko uzdržavanje pruge. Ako su lo^
komotive teže od 10 tona, onda je svrsishodnije, da se ....´.1->.
podvlake od 13 cm debeljine to više, što se kod razlike od 1 cm
zapravo ništa ne uštedi na drvetu. Ustanovljujemo dakle


d ~- 0.13 m. *