DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1923 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Širinu pkmuma kod s. žeijez. 760.mm k.oiosjeka s motor, pogonojn.,


e) Rub stelišta (Bettung). Ima šumskih željeztiica,
koje su građene bez posebnog ruba stelišta, t, j . kod kojih nasip
šljunka počinje tik uz glavu podvlake. Takav ^se postupak imade
bezuvjetno eliminirati kod stabilnih šumskih že}jei?:nica. V^eć
sama okolnost, da je nasip šljunka izložen odronivanju u&Hjed
samog prometa, zatim uslijed upliva atmosferilija, provedenja
popravaka, prolaza personala i blaga, koje ide na pašu, dovoljan
je razlog, da se odredi i2;gradnja stanovitog ruba šljunastog nasipa.
Kad naime odronivanje nakon jakih kiša zauzme veće di=
menzije, može se dogoditi, da glava podvlake ili sama podvlaka
ostane bez podloge, što uvelike ugrožava sigurnost prometa/
Stelište mora uvijek imati tako širok rub, da se šljunak može


odroniti najviše do glave podvlake, i da pod cijelim podAiakom
ostane još uvjek dosta šljunka. Da to postignemo, moramo odre^
diti najmanje 0.20 m kao širinu ruba stelišta. Ispod ove minimalne
mjere ne m´ožemo ići, ako uopće želimo izgraditi U\] rub. Prema
tome je


e =z 020 m.


f) Širina tjemena steiiš ta. Ako smo duljinu pod.^
vlake ustanovili sa 1.60 m, a rub stelišta sa 0.20 m, onda će prema
tome širina tjemena stelišta iznašati: