DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1923 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Sirina pluBuma kod.š. željez. 760 mm kolosjeka, s motor, pogonom.


f ^´ C ´ ´>


-p ^ t


2.00 m.
f) Š i r i n a p o d n o- ž j a ako širini tjemena stelista dodamo još širinu nasipa. Pret|30Sta^
vimo li odnošaj nasipa sa 1 : I kao što to obično biva, onda iznaša


" P rrr 2 + 2x0.23 z= .
P -= 2.46 m.


g) Debljin a s t e I i š t a. Gornja gradnja željeznice,^ kojoj
se pribraja,! stelište, mora biti tako čvr´sta, da može pmžiti do^


.^.1... i sigura n otpor na pritisak lokomotive, teretnih va;=
gona. i tereta. To možemo postići pored dobrog dimen^zioniranja
tračnica, spojnica, podvlaka i svrsishodno^ spoja ovih sastavnih
dijelova još i s temeljitim podlaganjem šljunka pod podvlake, a
to se može provesti samo onda, ako se pod podvlakama nalazi
dosta šljunka.


Obično je propisano´ u koncesijama šumskih željeznica, da
se imade nasipati toliko šljunka, da se pod podvalojm nalazi
najmanje 10 cm naslage šljunka. To je - zaista ´minimalna
mjera, ispod koje nikako ne smijemo^ poći, ako- ne ćemo, da pod
podvalu do´đe sama zemlja. Prema tome iznaša debljina sa
šljunkom posute ...^..... t j , stelišča:


g =: d + 9.10 m ^g
^ Q23m~


i) Rub planu na. Ovaj imade kod željeznice vrlo važnu
funkciju. U prvom redu sprečava o d r o n i v a n j e
šljunka , jer ako planun nema ruba i ako je nasip šljunka
istovjetan sa nasipom dolnje gradnje, onda će se kod .spuštanja
nasipa dolnje gradnje i šlimjak lahko odronjivati, a osim toga je
rub plan u ma potreban i radi hodanja po pruzi.
Ako n. pr. pazitelj pruge ide sredinom pruge, nema dostatnog
pregleda na nasipe, osobito kod strmih nasipa, a naprotiv s ruba
može cijeli nasip dobro pregledati.


I radi uzdržavanja pruge potreban je taj mb, jer
treba mjesta za stavljanje materijala, potrebneg za gornju grad^
nju željeznice, naročito je potreban rub planuna za naknadno
nasipavanje šljunka, jer za taj ne bismo imali mjesta, kad ne bi
bio izgrađen rub planuna.


Što se tiče veHčine ruba, to se moramo držati srednje mjere.
Premalen rub odronio bi se vrlo brzo, a preveliki rub bi značio
razbaj^ivanje^ materijala. Prema iskustva odgovara najbolje rub
od 25 cm širine. Takav rub ispunjava joS potpuno svoju svrhu,
a s drage strane je i ekonomski opravdan. Mi ćemo dakle uzeti:


.1 ~ 0.25 .?.