DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1923 str. 15     <-- 15 -->        PDF

širina pianuma kod k željez. 760 mm kolosjeka s motor, pogonom.


/.


...... j(js spomenuti, da je vrlo dobro kod visokih nasipa
i ostrih z.ivoia odrediti i širi rub ....... Kod visokih nasipa
Hidi neprevidcnih odronivanja. a kod ostrih zavoja radi podi^
/anja \4injske tračnice. Ako kod otkopa dobijemo suvišnog niiu
terijala, onda proširenje planuna niti ne stoji više, jer hi se taj
suvišak na materijalu i

Reasunirrajući možemo širinu krune na slijedeći način usta^
noviti;
K ^ a .- 2 (0.05 -- b + e) -^ (f^ — f) - 2i ~


. ^ 2-.. ili okruglo 3.00 m.


Pošto se već 23 godina bavim ,i^radnjom šumskih željeznica,
mogu na temelju svojih kroz to vrijeme sabranih pomnih i sav?
jesnih opažanja da go.spodi stručnjacima najo])lije preporučim,
da kod šumskih željeznica 760 mm kolosjeka sa
m o t o r n i m ]:> o g o n (O m , s t a b i 1 n o g k a r a k t e r a . usta?
. o .´ C širinu k r u ii C s n a j m a n j e 3.00 m.


Kod manje važnih gravitaeijonih željeznica, koje su sa^
građene za uporalui kroz kraće vrijeme, može se — obzirom na
štednju, odrediti i manja širina krune, ali i ovdje nema smisla
pretjerana štedljivost, jer ide na račun sigurnosti. Za takove
pruge preporučam kao minimalnu širinu krune 2´80 m: ispod ove
mjere se ne smije ići.