DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1923 str. 16     <-- 16 -->        PDF

§0 " .... ......... ..... .....


......>.. .. ........ (.........):


.... ......... ..... ....


.... ":he .. ........ .´ ...... .. .... .. ..... .... . .......,
..... ......, ......., ....... ......... . ......., ...... ..
........ ......... ....... . ....... ...... ......... .. ....
. ..´^...1.1 ..... .... ....., .... he .. .... ........


^´.[..^...... ..^...... .... »......« ... ».....«. . .... ......
..... .. ....... . . ...... .... ..... je ...... ....


......... .. ... ..... ...... i ....... . ...... ".....
....... .... ............. .... ......, a .... ..... .. ...........
.. ........ ...... i-i .. ... ......, ...... .. ..... ...........
....´ ..... ... ... ..... ....^... ..... .. ........., ... ...
1-. je ........ . ..... ........... ....... ....> je ......
..... .. ........ ....... je 1:3 .. j . ........! .... je ..... ...
.... .. ......., To je .. ...... .... .........., ... .. ....
.... ...... ...... ........., ..... ra .^..... no .......
...... .. naic ....... .. .. .... ....-... . .... »....« .....,
.... TO ......! ...-^.. ..... ...... .... .... .... .... .....,
.... ....... ......., ... . ^ .. ......, ...... .., ........... .....
.. ....... . ...... .... ..... .. ......... ..^-..., .. .... .......
... .......


......... ......... ...^..^ ........ ..- .. .......
(Juniperus)/´ .(...., .... je ........1. .... (Alnus), ..... (....]
its), ......, ......, . .... . .. .... .. (*H],)oi-riix .... . .. .....
..... ..... .. . .. ...., ... .... .... je ..... ..... .... ....
.. ............. ...., ... .. .... ......., .... ...... . .... ..
.... ......., ..:.... ja ...... .......... ..... . .... ........
....... je .... .. ....., ..... ..)... .. .... ..... .:....., ....
.. .... ......, ...... .. ... .... ........ ´


...... .. .... ..... ....., a ... ..... ...., .... .. . ......
.... ........ .. ... .. ..-1., aico .. .. .. ....... ..... ....
..... ....... ...., ..... .. .. ....... ......... ...... ......
..... ...., .. .. .. ...... ...... .. ....... ..... .. ........
.... .. ..... id .. 15 ... ...:..., 6 .. 7 ]... ^.-....... ... c´v ......
... ...... ......, .... .. .. ....... ... .. .... ..... .. ....^.;
01... .. Moiy ........ . ...... .. .1-20 .. ....... .... .. ......´
..... .... ..... . ......, ..1;.. ... ... je .. ........., na


´= ......... .... ........... .... ........ ....., ....^.. je no ..... .......
............. ...... - Picea excelsa. a Juniperus - .........
(...... ..........;)