DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1923 str. 44     <-- 44 -->        PDF

108 . ´ . Šumska, industrija i trgovina.


Drvo /ii reparacije nabavljalo se s početka closta lahko, dok su zalihe bile
velike. Porj:>tom ...7. deviza postajala je ta nabava sve teža i teža taka, da
se je pod konac 1^)22. |>omišljak) na to. kako bi se rc/ani materijal naplaćivao
b oki-u´^hm drvctorn u dr2 šumama.


Akceptiraiući SN e te ok(4nosti, op^ižalo se u zadnje vrijeme u ententinim
kiuofivimvX \olia /a popuštanje te jo konačno iz´glcdalo, da će se zado\ oljiti b
ukuj.iKsm Lit\nom masom, koja bi odgo^´aralćl količini od 1´3 mil. m=´ okruglog
iirscLi, ŠIO je jednako cjelokupnom njemačkom uvozu u prvoj polovici god.
]^>22. kro/ cijelu V´>22. lujclimj opažala se u Njemačkoj velika nestasxa okruglog
(.h"\cta. .;].\.! lik-ranti tou diveta /a Njemačku u predratno vrijeme, Rusija i
Austrija, ni-su ovaj put doki/ili u račun; Rus´ja radi svojih nesređenih prilika, a
,Vubtrija rach i^otovo pos\-emašnie zabrane izvoza okruglog drveta. Uzalud se
pokušaš aju ../.. .sretst\a, dd se ta zabrana ukine; sve se razbija na tvrdokor^
nora otporu aus-trijske industrije. V zemlju dolazi tek neznatna koliema su^
rf(voi? drveta. nešto iz Austrije, a ponešto i iz Toljske.


Pokraj tih okolnosti nije čudo, da je cijena suro\om drvetu pookoeila;
domaća industriju plača s\e. što se traži, samo da dodc do drveta te ne mora
obustaviti pogone. Drvo koje je prije ratu stajalo n. pr. 60 maraka po nr´,
pLiea se u novembru 1922. po 140.000 maraka; sadašnja cijena je dakle
23jav"lo u o-bliku
kjtastrolalnoe pada maike i porasta stranih \aluta. nije samo moglo proizvesti
ovaj j>orast cijena, jer je dolar u isto vrijeme iznosio samo 1500^struku vri?
jednost predratnog (I dolar == 6500 maraka). P-od konac godine se je ovaj
smjer JOŠ \išc pogoršao. »Holzmarkt´< prikazuje ovaj omjer između cijene
okruglog drvxta i stanja dolara tijekom goehne 1022:


Cijena okrug, drveta
u markama Stanje dolara


L januara llOO 184
1. februara 2000 202
1. marta 3000 229
1. aprila 3500 298
1. maja 4000 289
1. juna 4700 270
1. jula 5(..) 4:i7
1. augusta ´ 7(..) 640
k septembra 23.000 1300


1. oktabra .... 1830
1. novembra ..... 4900
1 decembra 170,(K*0 74(.)
koncem decembra 215.000 6100
0\(j jusno dokazuje, chi stanje cijcim nije stajah) u razmjeru prema stanju
deviza, pa su u velikoj mjeri prekoračene svjetske cijene. I´za tuj porast okruga
\i>-\l dr^eta, porjsle su usl jcd pada marke i cijene svih živežnih namirnica, a s
njima i proizvodni troškovi drvnih poduzeća. 1^aj nagli porast zahtijevao je
..... kapitale, kojih nije bilo u dostatnoj .... na raspolaganje to više, što