DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 15     <-- 15 -->        PDF

i)opvn)u.s poznavanju u/1411.´.niku .^... j;iljc.i ui-]i()yor?ćno^ drveća. ]´.


nahize razviti apoteciji sa zrclirn sporama još i u polovici no=
vembra, isvo je svakako rjeđe, no ipak potvrćuje mišljenje onih,
koji tvrde» da iznimno dolaze zreli apotcciji u svako doba g*>dJne,
a ne, kako se do nedavna držalo, samo n .^ore navedenim mjesec
ciraa.


istodobno sam ustanovio, da Lophodermiitm pinastri ....^
sitira ^^siin na n-dpvćd u pregledu navcdeniin borovima, također
na Pinus koraicRsis.


Kod izoliranja spora vrste Hvpoderma brachvsporum sa
iL.;lica od Pinus excelsa naišao sam na dva apotccija jedne Lo=^
phodermium vrste, za koju sa sigurnošću nisam mogao ustanoviti,
da li je to LophoderTDLium pinastri ili jedna nova vrsta. Budući
na tom boru nije dosad poznata nijedna Lophoderminunvvrsta, a
neznatni materijal nije mi dozvolio podrobrsije ispitiA-anje, st^fia
se ()<4...1..... samo na na/naku veličina, koje prilično od.ilovaraju
onim od Lophodermium pinastri sarno postoji razlika u du^
Ijini spora. Asci loO— 140 ^^ X i-1—16 .", spore 59—106 !´ X 2—3 /^
a paraHze 2--3 /´ u sredini, a na vrhu 4—5 /^


Slično je doba razvitka apoteeija također u \´rste Lophoder^
mium jimiperinuni, koji dolazi na ii^lieama obične boroviee, jer
u ove vrste nalazi se zrelili apoteeija tokom cijele godine, no ipak
glavno´ doba njihovog razvitka pada u mjesece maj do avgusta.
Premda ta vrsta nije inače od većeg zamašaja, to ipak nije iz^
lišno spomenuti, da jakim napadajem može uništiti borovicu,
što je od nekog značenja bar za pojedine primjerke u botaničkim
vrtovima, jer je .. tom slučaju i takav gubitak osjetljiv.


U svih prije .spoimenutih vrsta i u vrste Lophodermium ma^^
crosporum parafize su pretinjenc poprečnim stijenama, kao što
to navodi Torsten Lagerberg za vrstu Hvphodermella suicigena,
. dosadanji su istraživači to pregledali.