DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Bujićarstvo. 157


.........


......... .......... . ..... ...... ...... ..........., ......... .


2. .....^ „.......... ....." .. 1923. ....... .. ..... ..... .. ..... ....... .......^
.... .....: „.\ .. ......, .. ... .... — ... . ......^.... — ...}^ ..
^. ..... ....... .......... ... .......... ........".
..... ....!1, .. je .. .... ..... ....... .. ......... ........ .........
. ...... .. .... ...>. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . ..
a . . . . r n 0 . TI . II . a . . a . . . . . . G. Huffeia, . . . . . . . . a . a . . . ....
........., .... .. ..). .......... ..... „Economie forestier,
Pari š 1910 — 1920, Tome premier, premier partie", ........ .... ...: „Les trois
quarts de la production des forets fran^aises sont encore en bois de feu. Cette
situation est regrettable". (... ......... .......... .......... .... .... .........
..... ... je ........., .... ...^. .........) (...... 9, ....... 14—16.)


......... je ....., .. .... ...^. .... ........ „.......´% ... ....... ......
. ........ . .....}^ ........ ........... .......... ........ Huffela, ....
...... ........ .... .... ..... .. . ^ . ..... . .......... .... .......


„Si licet parva componere magnis" — ii ja ... ....... ... ..... ...., ......
.^ .1.. .... ..... .........
...... .. ......-.... ......, .... .. .... ..... ..... ..........


Bujičarstvo.


povodom toga, što je iz resora ministarstva šuma i rudnika oduzeto buji?
carstvo, koje je do sada u svim pokrajinama, što sačinjavaju ovu državu, smat^
rano integralnim dijelom šumarstva, naslo se p-rinuđen^m J. Š. U., da gospodi
iVlinistrima šuma i rudnika te poljopriA´rcde i voda podnese predstavku, koju
ti cijelosti dO´našarao.´^


Broj 76/1923.
Juj^oslovensko Šumarsko Udruženje — Zagreb.


Gospodine Ministre!


Potpisanom je predsjedništvu čast, da prema zaključku upravnog odbora
Jugosl´Ovenskog šumarskog udruženja podnese Gospodinu Ministru u pogledu
pitanja Bujičarstva ovu


. PREDSTAVKU.


Naše državno i narodno ujedinjenje zateklo je u pojedinim .........
riajra?,naličitijc naredbe i zakone, koji su bili naravna posljedica heterogenih
prilika, pod kojima su se raz^ajali dot. krajevi. To se je očitovalo naročito u


i Za sastav predstavke b:o je sa sjednice upravnog odbora J. S. V. od


31. X. 1921 zamoljen gosp. minist. savjetnik Stcvan PetrOA-ić, koji je tu dužnost
na sebe preuzeo. Pošto radi službene prcopterećenosti nije dospio da to učini,
iiastavilo je predstavku tajništvo J. Š. U. (Op. ur.)