DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Službene vijesti. 1^5


a) vink. 4 % hrv. slav. zem. razieretnice lOlOG´—
bj vink. 4V2%, zem. vj. zaL hipot. banke 9700*—
cl na uložnici L hrv. šted, podružn. Karlovac broj 2105 16445*7.
cl) u priznanici 73 —
e) u gotovom u blagajni imovne općine 341´08


PredsjedniČtvo lug"arske mirovinske zaklade.


Predsjednik. Tajnik.
Broj 1479/923.


Predmet: Razdioba biljaka iz zemaljskog biljevišta.


OGLAS.


Iz zemaljskog biljevišta u Crikvenici i Senju razdijeliti će se besplatno
slijedeće biljke.


1.
Crikveničko bilje vi.ste:
2 godišnji crni bor 75.000
2 godišnji .-..... bor 50..
3 godišnji morski bor 25.000
2. Senjsko bilje v ište:
. godišnji crni bor 25.()
2 godišnji crni jasen 100.000
i godišnji mandule 4.365
2 godišnji orah 810
Prednost kod razdiobe biljaka imaju oni, koji će biljke saditi na krašk<3m
terenu.


Oni, koji na te biljke reflektiraju, neka svoje molbe odmah i izravno do=
stave kr. kotarskoj oblasti u Crikvenici naznaćiv vrst i broj biljaka, te kojim
riučinom i na koju postaju odnosno poštu žele. da im se biljke otpreme.


Šumarski odsjek Ministarstva Šuma i Rudnika u Zagrebu.


Osebne vijesti.


.. .......... L


no .^....... ...\´... . ..... ........


.... ..... ...... U ..........


Ha ....... ..... ^.i´iiHiLLTpa ..... . ..;..!.. .../........:


.. .......´´´.<). ............. . niecjo^i ........ ..;.... ... ........


....... ..... 1....].. ....... .......1....}.(.-[.. . >.]1....1[.. .... ......-
HOBMiia, ]:1..!!1..\[;1.>!.;:1 \]l. ....^.... .^../.^.. ii ........-. ..("-".....´´..<5...
..... .... .1..... .......;
.. ......... ............ . ...... ......^.. ....... ... ...............
.1........1..´.;. ...... ....... . ......... ........ ..........,
1-...1......1.1-;. VII- ........ ])...... .... Ib.ioBMC ........ ...... ......;


.. Kp. 1[....]).1.:.. ...-....... I. ..^.... . (*.....1 nimoBiiOM ....... ..
........ ......! .. 4.SCO ......, ... ............. ija .1..1.^......>. 1.´.´-.