DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 66     <-- 66 -->        PDF

I3S Službene vijesti.


......... . ...... imv. .......... .......^., .......... ...........-..........
......... . .......;
. ........-..1.11.>...... ........ . ....... ........ ......... ..-´
....... ....... .. 2000 ...... ... ............... ..... ...............
...... OiiurniHC . ......... .... ....... ...11-......11., .......... ...........-
..1´......:.. ...^...... . .......;
.. ........-........... ........ . ....... ........ ....... ..´ ....1..0.
...... .. 2000 ...... ... ............... ..... .......... ......
....... . ......... .... ..... ......, .....]1..... ...^^"" .... 1..........
......... . .......;
. .. ........-........... ........ . ....... ........ ....... ca-ro..1.-
.0. ...... .. 2000 ....,.. .^.. ............... ..... 1. ...... ......
....... . ...... .... .... ....^., .......... ...........-......... .........
. .......;´
.. ......... . ........... ........ ...... .. ........ ......
.. 1.600 ...... ... ............... ..... .......])....... ...... ..
..... . ......... .....´ .......11., ......... .... ...... ........
. ........, 29. ....... 1923. ....


.. ............ . oci\[0-\[ ........ ....... .. ......... ...... .. ....
..1-1... ... ............... ..... ............... ...... ........ . .........
........ Kcpafsa, ............ ....... ........ ....... .... ......
........


. ........, 29. ....... 1923. ....


.. ... ......... .......... .... ..... . ...... .......:!\. ....... ..
........: ...... .. 4500 ...... ... Kp. ......... ........ . ....... ......
... -........, ... ......... .......... ..... ..... . ..... ........ .......
... .... Kp. ........ .......;


.. .., ......... .......... .... ..... . ...... ........ ....... ..
......... ...... .. 4.500 ...... ... Kp. ........ ....... . ........ ........
........^.., ... ......... .......... ..... ..... . ..... .........
....... 1:.. .... Kp. ........ ......-.;


.. ... ......... .......... . ...... ........ ....... .. ........
...... .. 4500 ...... ... Kp. ........ ....... . ....... .... ......, ...
.......... .......-... ..... ..... .... ........ ....... 1.. Kp. .........´........
. .......... — .. ........ ......;


..... ......... ...^^...... ..\.. ..... . ...... ........ ....... ...
Kp. .......... ....... . ......... ......... ......., ... ......... ..........
.... ..... ];.. .. .^........ ....... . .-....... ......, — no ........
.-.....;


.. .... ......... ........... ....-^. ..... . ...... ........ ....... .-.
......... ........ .. 3000 ....]"). ... ......... ....:.. ............ llly.v[a
. ....... . ....... ... ...... ......^^., ....... ......... .......... .....
........ ....... ....... ...... . .......;


.. ... ........ .......... ..... .....-. ..... ........´ ....... ..
...,...>.. ...... .. .3600 ...... ... ......... ............... ...-.... .....