DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 68     <-- 68 -->        PDF

190 ::>lužbene vijesti.


. uu|´VA-uuj iny,\iihn| ....... ...... ..... ....^., ........^... ...mviuipa
Tjietie ..... ncie ^^.....;
j ........ ....... ...... .......... ..... .. ........, ...........
......... ..... ...... .... >´.]\...;
. ....;´.... ..)........ ...... ..... AtiMMa Kocnfia, jipiaipeaMCKor .........
..... . ... ]I;T<´ ......:
. 0iC[>y>i^Ho.j LuvAicstoj ...... .^^.... flparHiia ..........1^., ...........
......... ..... ....^. iicae ..:....:
. ..[)\.[1.. iina´i-j;nj .].[´...1 ....-.^.-..) ..... ........ ii ........ .....-
HOBHha, iT[»iiBpciieTLe PunuiviMJtpc -ri/´ho i.´iare ..(- ......;
. ...<-..] ...... KviuiiioBO ..... ....^., ............ ..........
..... iirhM . .´´1. J^iriviue: ,
. ........ .lly.^r^´.o,i ...... P;)iin;a ........ .^.^........., .....^-...^.
........;.^ T]s(´Ke VM^-^^ i^nrc ......;
. riv^^ici.oj .1....1. ...... ..... ........^., ........... .........
Tpt´uo ..... .... ......;
. ........ ........ ...... ......... ....... ..........., ..............
.......... ..... univc-^ JICIC .......;
. ........ ....... ...... .-....... ......... ..= ..........11., ...........!^
......... TpeLe ..... ..´.. .......:
. ......... 11....:.. y0pDEir ........ .... ..6........11., ...........
11......1..(1 T])eliG ...... .... ...;..;
. ....´.1... ..^..-... ..])...: ......... ........ .. ......., ...........
.-......... rpehe j;iia< . iicie ......; ii
. ...-....... ........ vnjijBir .....>..... ......... .........., iipiu-.jicMt^ii)!´
.......... Tpeiie ./.... .....´^ ...... . npiauTBHu.
... ........ .... . ....... ]1... ..^.... .... ..:...


. ......... ´J´). iaiiya]>a 192.. ....


Na piccllog N\Lsc^e i^Iinihtrti Suma i Rudnika postavljamo:


Za ŠTimarskog nacUa^ etnika . šestom činovnom razredu »izvan statusa«
kod Gospodarstvenog Ureda Imovne opštine Petrovaradinske u Mitrovici
Dušana Popovića, nadšumurnika sedmog cinovnog razreda iste imovne opštine.


U Beogradu, 2. februara 1923. god.


Na predlog Našeg Ministra Šuma i Rudnika resili smo i rešavamo:
da se uvaži ostavka na državnu službu ing. Herberi Schoeppl^a, šum. ko^;
mesara kod Direkcije Suma u Ljubljani, — po molbi.
U Beogradu. 20. januara 1923. god,


.......... c. p.


?^iiiimoTup [..... . ........
.., .. ...... .. ]).