DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Službeiie vijesti.


Umrli su:


Levin Heismger, 5umarn!k đurđevačke imovne općine. R. 12. novembra
1878., umro 22. de-c. 1922. Šumarske nauke svršio^ je na šumarskoj akademiji
u Zagrebu. Bio je vrstan stručnjak; osobito se mnogo bavio gradnjom šum.
željeznica, cesta, kanalizacijom itd. u čemu je pokazao veliku spremu. Svojemu
bogatom iskustvu na tom polju dao je izražaja u brojnim člancima Šumarskog
lista, .,., ´ ;


Njegovom smrću gubi J. S. U. redovnog člana^ a šumarskastruka vrsnu silu,


Vjekoslav Bauer nadšumar u. m. umro je 25. februara o. g. Šumarske
nauke svršio je u Križevcima. SlužboA^aO´ je Icod ogulinske imovne općine,
Pokojnik je bio brat sadašnjeg zagrebačkog nadbiskupa dr. Bauera.


Bio je redoviti član X S. U.


Počivali u mirul .


f Dr. Ivan Tavčar.


Dne 19. februarja 1923 je izdihnil svojo plemenito dušo eden največjili
mož,. kar jih je rodila slovenska mati, dr. Ivan Tavčar.


Kot skoraj vsi naši geniji,- je tuđi dr. Tavčar potekel iz priproste kmečke
družine. Rojen je bil 28. avgusta 1851 v Poljanah na Gorcnjskem. Gimnazijske
nauke je končal v Ljubljani, pravne pa na Dunaju, kjer je promoviral 1. 1875.
Leta 3884. je ots´oril svojo odvetniško piearno v Ljubljani. Od takrat pu do
njegove smrti ni večjega dogodka med slovenskim narodom, ki ni, čc žc ne
njega delo, v tesni zvezi z imenom dr. Tavčarja. Bil je glavni steber vsega
narodnega in naprednega življenja med Slovenci skozi štiri, desetletjav tor je
doživei najvišji ideal svojega neutrudnega vsestranskega dclovanja . osA^obo^
jenju in V ujedinjenju jugoslo\^enskega naroda. Zadnjega svojega mandata kot


član ustavotvorne skupščine, žal, ni inogel vsled bolezni dolgo izvrševati ter
se je iz istega vzroka pred letom sploh umaknil iz političnega življenja.


Enako velik, kakor v" političnem in gospodarskem delovanju, je bil
dr. Tavčar kot pisatelj. Njega povesti so klasične lepote in velike narodno^
vzgojne vrednosti. Napisal je tuđi veliko poljudnik razlag zakonov za ljudstvo.


V imenu Jugoslovenskega Šumarskega Udruženja se je veličastncga pogreba
udeiežila uprava podružnice. ,


Večnaja pamjat! Ing. R.