DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Broj lui)2,23 acl.


Oglas.


Ko-d kfjlarvSkoLf ureda .: Konjicu prodrtA^itćc se dne 16. marta 1923 u petak


13 10 sati prije podne putem javne Ubinene i p´smenc dražhc oko 300 probtornib


met- bnko\´ih drva /a ._.1*..´ na panju koja se nalaze u šumi »Pušinc Briitisov

odjel 12S a.


ksklićna cijena iznaša 24 Din ´/a svaki prostorni metar.


Svaki nutlioc mora položiti prije početka dražbe biljeg od 20 Din 1 vadij


od 720 Din u gotovom ili u dr/avnim bonovima, strani pripadnici plaćaju dvo


struki A´adij.


Pismene ponude treba poslati snabdjevene vadijem i taksenom markom


od 20 Din zapečaćene kot. uredu u Konjieu i moraju stići najdulje do 16. 111,


1923. u 10 sati.


Stoji svakome rei´lektantu slobodno da Šumu prije dražbe raz,t|Ieda.


Pogodbe kupnje i prodaje izlo/ene su na uvid kod kot. ureda u Ko-njicu.


Neće se nikako uzeti u obzir naknadne ponude ili očitovanja.
Direkcija šuma u Sarajevu bira slobodno između stavljcnih ponuclR te
može bez naA^cdenja razloga sve odbiti.


Kot. ured Konjic.


.....:. ...... ...^...


.... 71.


......


... ...... ..[)... . ^v^vnv ......-...´ .. 16. ..... 1923, . 10
.... ..... ..... ....... }! ........ /......... 2f)() ...... ......
........ ......... ...... . IIJVMK ......... ..... 2.") ii 20.


........ je ...... 83 ...... ... i;y6R0i\r ..... ......... rr
18 ....... no ...... ...]). ........... ........ ......, a ..... je
1300 .....)., .... .. .]>... 110.(>:,..... iipiije ....... ....aiurjf.


....... ...... ......... . .., ........ .......... .. ......^.
.. ..... »....^.. .. .......... . ........« ..... .. ......
...... .. .."....;. ..........


........... >.... .. .... ...... ..... . ....... ...... ..
....... .1)...1.1. ...., a ..... .. ;jo .... .. .... . .... .....
.......... ...........


...., 21. ........ 1023.


...... ......,


Šurrska uprava u ... Kumpanlji.


Broj: 00.


Oglas.


Kod šumske uprave u Han Kumpaniji prodavače se dne 8. matta (u po«
nedjeljak) 1923. u U) sati pniem javne usmene dražbe i pismenib ponuda ....
probtornib metara bnko\og ogrijevnog drveta u dvije partije po 3000 prostor^