DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 75     <-- 75 -->        PDF

„SLAVEKS"


dion, društvo za šumsku industrij4i, Zagreb.


Proizvadja i eksportira: Rezanu hrastovinu najbolje slavonske
kakvoće sa pijane Brod n./S. Parenu i neparanu
bukovu gradju znamenite kakvoće sa pilane Pakrac.


„SLAVEKS"


societe ....... d´ expioitation forestiere,
Zagreb.


Produit et exporte: Sciage Chene, de meilieure quaiite de
Slavonie de sa scierie de Brod s,/S. Sciage Hetre de la
celebre provenance de Pakrac de sa scierie de Pakrac
(Siavonie) Etuvage egal. Usine de talons en bois de Hetre,


Prvo jugoslovensko d. d. za šumsko
gospodarstvo i industriju.


Destilacija drva d. d.


Centrala: ZAGREB, Gjorgjićeva uL broj 2,/II.


Poduzeća:


Tvornica za suhu destilaciju bukovog drveta u Teslicu- Parna
pilana u Teslicu i vk-istelinstvo u Siraču kraj Daruvara.


Produkcija:


Aceton, metilni alkohol, drveni kreč, drveni ugljen, ketoni, formalde]
iydj sredstva za denturiranje, lahka i teška ketonskaacetonska ulja, katran i smola. Sve vrsti smrčevog, jelovog i
borovog rezanog materijala, hrastovi, javorovi i jesenovi trupci.


Vapno za građevne i tvorničke svrhe.