DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 76     <-- 76 -->        PDF

ea


na dionice
za. isidiistrijii drva


SLAVONIJA društvo


«


ZAGREB, Mažuraiiičev trg li.


Telefor. broj 20-56 i. 17 22. Brzojavi; „SLAVONlfA^^


Osnovano ^"odina 1904. Dionička glavnica . 80,000.000.


Zaposlejno 1200 radnika. Pričuvna glavnica . 37,5000.000.


Parna pilanaj tvornica furnira, pokućtva, sjedala za stolice
i parketa u Brodu na Savi.
Izradjuje razanu o-radju iz svih vrsti tvrdog" drvetaj naročito
iz slavonske hrastcvine, zatim furnire iz svih vrsti doniačogi
eksotičnog- drveta te iv. voćaka. Sjedala za stolice i parketa
iz hrcistovinc i bukovine,
Pi´oizvadja masivno pokućtvo iz bukovine, hrastovine, brestovinCj
iasenovinc i javorovine.
Podružmce i zastupstva u Beogradu, Brodu n. S., Wienu,
Pragu, Bmu, Budapešti, Segedimi, Oradea Mare (Nagyvarad),
Aradu i Bukareštu.


NASICKA TVORNICA TANINA
I PAROPILA D. D.


Centrala ZAGREB, Mažuranićev trg br. 23.


Parne pilane u Sušine-Gjurgjenovcu,
Ljeskovici i Andrijevcima, tv^ornice
tanina, parketa, bačava i pokučtva
u Sušine-Gjurgienovcu=
Preporuča sve vrsti i izradbe tvrdog
drva, parkete, bačve i uredski amerikanski
namještaj.