DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 60     <-- 60 -->        PDF

252 Službene vijesti.


Hrvata i Slovenaca, i´kvidacije moratornog stanja. likA-idacijc pravnoj:* stanja
stvorenog ratom i naknade štete rutom prieinjene, uredba o zajmu i o ubrzanju
rada kod sudova, mogu se menjati samo zakoiiodavnim putem.


Prema prednjem uredba od 27. VI. 1921 /:..{. je i s time treba biti na


čisto.


Državni ispit za samostalno vodjenje šum. g-ospodarstva.


Glasom raspisa u »Narodnim novinama« obdržavat ee se ovaj ispit dne


24. }\´. 1923. Molbe se podnome do 17. IV. o. g. na Šumarski Odsjek Mimstarstva
Suma
i Rudnika u Zagrebu.
(Taj je ispit raspisan po naredbi Min. Š. i R. od 22. listopada 1919., br.


15.462. koja je sastavljena po staroj naredbi -za Hrvatsku i Slavoniju te ...
dokinula odredbe, koje su u tom pogledu važile za druge pokrajine (n. ... Slo^
veniju). Isti nije protegnut na cijelu državu te ga n. pr. šumari iz Srbije ne
polažu.
Ovo izaziva nepotrebno uzrujavanje, kako smo opetovano vidjeli u našoj
javnosti.
Nadamo se, da ee Ministarstvo Šuma i Rudnika cim prije uzeti u pretres
svojedobno predloženi nacrt J. Š. U. za te ispite te oru stvar ispraviti. Op. ur.)


Osobne vijesti.


Odlikovanja u šumarskoj struci.


Mi Aleksandar I.


po mdo-sti Božjoj i volji narodnoj Kralj Srba, Hrvata i Slovenaca.


Na predlog Našeg Ministra Šuma i Rudnika Ordlikujemo:


Našim Ordenom Sv. Save III. stepena:


Generalnog Direktora Šuma dr. Milivoja l´asića; Načelnike Ministarstva
Šuma i Rudnika u Generalnoj Direkciji Šuma: Jovana Metlaša; Slavoljuba
lliča; Milorada, Jovanoviča; Jovana Gačića; Miodraga Stamenkovića; ....
sterijalnog savetnika: ZoUana Siencia i šefa Direkcije Šuma u Skoplju direk^
tora Jovana Jckića.


Našim Ordenom Sv. Savo iV. stepena:


Inspektore Ministarstva Suma i Rudnika u Generalnoj Direkciji Šuma:
Svelislava Radenkoviča; Jovana Simonovića; Sveiislava D. Tadorovića; Dušana
.. Popovića; Mihaila Ljašiinu; Vladimira Markovića; Vojislava Jovanoviča;
Miloša Jovanoviča; Manojla Divjaka; Radoslava Đermanovića; Slavka ?etroni=
jevića; Božidara Siamenkovića; Savu Vačetića; Anluna Ružica; Josifa Balenainspektore
Ministarstva Šuma u pensiji: Svetozara Ranifovića i Miloša Neškoviča.


Našim Ordenom Sv. Save V. sfcepena:


Okružne Šumare: Žarka Čajkanovića; Krisfivoja Dvajića; Dragoljuba Milo:´
vanovića; Josifa Borošića; Josifa Tirića; Vladistava Novakovića; Borisava Niko^
lica; Vladislava Koržcnskog; Dorđa Jelaču; Dragoljuba Petrovića; Mihaila ...^