DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Prujekai; zakona o ...... i iijt-f^cva .sumarsko^politićka osnovica. 26*>


Ovamo spada na prvom mjestu zakon o ]X").sumljcnjii krša,
L^oiijeti i /ivo^a pijeska. Posve je krivo posmatrati ..´. pitanja
samo kao šumarska. Naprotiv ta su pitanja v isti čas nacijon^jlno^
ekonomska, socijalno^^politička i šumarsko^j^oJitičku. To su pi=^
tanja, na kojima su u prvom redu intcresovana ona samoupravna
tijela, na području kojega takovo tJo leži. Ispravno je te u duhu
deniokratske države da se predstavništvima interesovanoi^a sa?
moupravnoga tijela orno.^ući da saraduju kod rijesavaa:ija tako
velikih pitanja, ´i^e su težnje uostalom zadobile svoje konkretne
forme u zakonu o oblasnoj i sreskoj samoupravi.


Specijalni zakon bit će nadalje od potrebe za uređivanje
biijica, za lov i ribolov te za detaljnu (n\L!anizaciju uprave šuma.


4. Š t 0 d e m (.) k r a t s k i j a j e n e k a država, t o^ teži
j e u n j o j p o 1 o ž a j š u m a r s t v a i šumarsko g z a k o n
a r s t v a. Uporedo sa demokratizovanjeni države ne napreduje
jednako i opće razumijevanje šumarsko-privrednih pitanja, pa je
vrlo teško izmiriti ove dvije težnje. Demokratizovanje ide za ...^
širivanjem sloboda sadašnje generacije, a šumsko gospodarstvo
sadašnjice redovno neće da zna za žrtve, od kojih će in^iati ..^
risti buduće generacije. Odatle i otiaj poznati karakteristični ..^
jav, da je zakon o šumama naš najnepopularniji zakon.
Budući da smo mi demokratska država, možemo s pravom
očekivati i borbu protiv zakona o šumama u parlamentu. Mi, koji
kao štimari stojimo na braniku interesa ne samo sadanjih već i
budućih generacija, moramo biti svjesni toga svoga zadataka.
Treba već u ovo-m času, kad se sprema zakon o šumama, da što
jače naglasimo ovu opreku, te da se pobrinemo, da u zakon o
šumama zaista uđu takove ustanove-, koje su kadre da zaštite
interese budućih pokoljenja. (Prihodna potrajnost.)


Naprotiv moranio priznati, da danas, gdje su težnje za ...^
širivanjem samouprava tako^ velike, neće biti moguće isključiti
učestvovanje sa-moupravnih tijela kod rješavanja pitanja, na kojima
su ova direktno interesovana (krčenje, zaštitne šume i za^
brane) iako će stručna strana pitanja ostati posvema u našim
rukama.


5. Za ik on ne smije daprelazi okvira, što ga je
utvrdil a nauka . Mogućnost prelaženja oA^oga okvira postoji
samo kod zaštitnih šuma (klimatski obziri, .´jetar), pa nije teško
ispravno riješiti to pitanje. Detaljnije ćemo o tome govoriti kod
članova o zaštitnim šumama i vjetru.
6. Z a k o n t r e b a d a p 0 .^ u č e i s p r a .´´ n u g r a n i c u i z ?
među materije, koju treba kodifikovati a koju
treba p o s,;V e m a prepustiti e g z e k u t i v i- "Krivo bi bilo
očekivati uspjeha od uvrštavanja zakonskih propisa za ono, sto
se ne može da poluči drugim načinom.
Poznato je na primer da u nekim krajevima naš zemljoradnik
troši daleko veće količine ogrijevnog drveta, nego li je to ..^