DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 13     <-- 13 -->        PDF

\ rijcUnost dx\ eta i ugljcDu 7. loženje. 271


Frof. dr. Andriju Pelraćić (Zagreb):


Vrijednost drveta i ugljena za loženje.´


(3sim mnogih iuih probitaka, koje daju šume za blagostanje
naroda, leži svakako najveća vrijednost šuma u prihodima na dr^
vetu, koje svake godine iz njih dobiva-mo.


U prijašna vremena, kada je bilo šuma svuda u obilju, sjekli
su ih ljudi bez ikakvoga reda. No na taj način nerazumnog gO:=
spodarenje ponestajalo je šuma posvuda u tolikoj mjeri, da su
države stavile uživanje šuma pod svoju kontrolu^ kojom hoće
osjegurati potrajnost u uživanju tih šuma, t. j . da se površine, na
kojima je šuma posječena, u određeno vrijeme opet pošume.
Tako se razvila šumarska služba i počela razvijati šumarska zna^^
nost, i to ponajprije u onim zemijam.a, gdje je šuma ponajviše
uzmanjkalo i gdje su šumski proizvodi usljed toga znatno posko^
čili u eijeni, jer su se iz drugih država morali uvažati


Mi doduše u Jugoslaviji imademo još dosta šuma, koje će
se morati u nekim predjelima znatno popraviti, no cijene su šum?
skira proizvodima, a prema tomu i ogrijevndm drvetu uslijed
prilika, nastalih svjetskim ratom tako poskočile, da mi svi teško
taj teret u našim kućnim proračunima osjećamo. Pošto je drvo
danas radi te svoje cijene takova roba, o kojoj mi vodmio ra^^
čuna, odlučio sam u današnjem predavanju prikazati, od čega
se drvo sastoji, kakvu ulogu igra simee za produkcije drva i za
sakupljanje topline u njem, u koliko ovisi gorivost drva o množini
organskih tvari i vode u njem, opisat ću vam proces izga?
ranja, navesti načine prodaje ogrevncg drva, te ću usporediti
ogrevnu vrednost drva s vrednošću ugljena.


Drvo je u kemijskom ppigledu sastavljeno iz ugljika C oko
50%, kisika O oko 44%, vodika .,... 6% i po prilici oko 1%
pepela. U nastajanju t. j . u posve mladom stanju sastoji se drvo
iz celuloze C^Hio O5, u koju se odmah počinju inkrustirati razne
substance, od kojih isu glavne; drvne gume, treslovine, koniferin,
vanilin. Celuloza nastaje u lišću drveta t. zv. asimilacijom, t. j .
procesom, kod kojega nastaje iz ugljične kiseline iz zraka i vode
utjecajem sunčanog svjetla i top Ime ponajprije škrob (GHio Oo).
koji je kako vidimo u svom kemičkom sastavu jednak sa ćelu?
lozom, u koju se lahko pretvara. Ja sam ovdje naročito napo==
menmo utjecaj sunčanog SA^jetla i topline na nastajanje celuloze
i uopće organskih tvari u drvetu, da tim upozorim, da SArjetlo,


^ Predavanje održano na Pučkom sveučilištu u Zagrebu dne 11. I. 1922.
Op. p.