DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 36     <-- 36 -->        PDF

294 O iskorištavanju bosaaskc hrastovinc.


Izrađeno je u svemu n prošle dvije godine oko 100.000 ...
pragova, od toga 70.000 kom. za normalne i vicinalne pruge, a


30.000 kom. za usko==tračne bos. prtige i oko 10.000 kom. pragova
.. rudnike od l´20m duljine iz najtanjih ovršaka.
Za pragove je računata Min. Saobraćaja odnosno Želj. Di^
rekcijama uz naknadii faktičnih troškova samo minimalna šum.
taksa, pa iz ovoga razloga ne može ovdješnja šum, uprava u svo?
joj bilanci pokazati onoga uspjeha, koji bi imala, da je mogla
drvo prodati putem ja^vne dražbe poput ostalih produkata, koje
u vlastitoj režiji izrađuje, te je doista, kako to i g. Lukač navodi
s ove strane zatajen uspjeh ovdješnjega režiskoga poslovanja i to
u korist Min. Saobraćaja.


U ostalom je s ovim ražiskim poslovanjem polučen ipak ´sli^
jedeći uspjeh:


1. U nužnom momentu, kada je radi nedostatka pragova sa?
obraćaj svuda zapinjao, pomoglo .se je državi i općoj stvari od
ove strane brzo izrađenom, jeftinom i dobro^m robom, pa ako su
pragovi dati za 30—35 % jeftinije, nego li ih država mora plaćati
privatnicima, ne može se to smatrati u ovome slučaju neracijo?;
nalnim gospodarenjem.
2. Ovim, u vlastitoj režiji izrađenim pragovima^ koji su. za
30 ^"c bolji od onih. što ih privatnici prodaju, dato je želj, upravi
mjerilo u ruke, kako u pogledu cijene, tako i u pogledu kvaliteta
<;ve robe za preuzimanje pragova od privatnika.
Osim toga se je ovim poslom dokazalo, da i drž. šum. uprava
m.ože uspješno voditi posao u vlastitoj režiji, ako za to ima osob?
Ija, koje ima sposobnosti i dobre .^.1.. za rad.


Uzme li se sada u obzir, da su za sječu doznačivana samo
stara, bolesna i kržljava stabla, koja su iza redovite sječe pre;::
cstala kao neuporabiva, to se ovo proredivanje ima smatrati ne^^
kom vrston-i njege sastojine, a nikako ne neracijonalnim gospo?
darenjem.


Pročišćene hrastove sastojine ocl starih i bolesnih, stabala u
područja Ladjevca, Zelenike i Inove pokazuju već dana,s lijepu
.... buduće sastojine, kojoj je ovom proredom pospješen i osi?
guran napredak.


Znajući, da su ove sastojine izkorištavane prije 25—30 god. u
svrhu cijepanja duge i da su do danas prirodnim, putem potpuno
pomlađene, te da danas stoji u potpunom sklopu pod zastorom
ovih starih InvaHda. lijepa mlada sastojina, to smatram, potreb?
nim čišćenje ovih sastojina na taj način, da se ova stara i bolesna
stabla posijeku i iskoriste na način, koji nam pruža momentana
situacija na tržištu ih državna i opća potreba nalaže, kao što je
to bilo u ovome slučaju.


Iz ovoga razloga bio bih za to. da se iskorištavanje hrasto^
vine na području ... uprave prema gospodarstvenoj osnovi dalje
nastavi, a da se ne obustavlja, jer iskorištavanjem ovdješnjih hrr.?