DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 38     <-- 38 -->        PDF

O iskorištavanju bosanske hra>stovine«


U dogledno vrijeme opet pridići, dok o umjetnome pošumljivanju


u privatnim šumama u Bosni za sada nema još ni govora.


Evo u ovome leži pogibelj za drž. šume od izrade hrastovih


želj. pragova, a ne xi iskorištavanju hrastovine u vlastitoj režiji u


drž. šumama.


Uzme . se u račun još i ta okolnost, da je veliki dio privat?


nih šuma u ovu svrhu iskrčen, to se potreba pravo^užitnika i sa


ovim znatno povećaje na štetu državne šume.


Osporavati za budućnost ovima ljudima pravo drvarenja u
drž. šumama biće vrlo teška stvar, jer će biti nemoguće dokazati
svakome pojedincu, u kolikoj je mjeri on sam ili vasnik poništio
neku šumu, u kojoj je imao´ pravo drvarenja, da mu se prema toj
mjeri uzmogne priznati pravo drvarenja iz drž, šume.


Kome su poznate bosanske prilike, gdje pravoužitmćko pi=
tanje nije nikako sređeno, lako će razumjeti, na kolike će se ..^
teškoće udariti kod ovoga pitanja.


Do riješenja ovoga pitanja najnužnije nam je očuvati od
požara i^kozareve sjekire naše sastojine, koje razni uzurpatori
drž. zemljišta šum-C na hektare uništuju, te pripaziti na one bez?
dušne trgovce, koji neukome težaku otim.lju uz neznatnu cijenu
1 posljednje hrastovo stablo, upućujući ga na drž. šumu, koja aa
nna vječito podmirivati drvetom,


S ovim sam želio svratiti pažnju naše stručne javnosti na
pravu pogibelj, koja nam prijeti u Bosni i odbiti sumnjičenja g.
ing. i^ukača od iskorištavanja hrastovine u vlastitoj režiji u drž.
šumama.


Pitanje privatnih šuma i servitutnih prava u Bosni je od pre?
velika zamašaja, te će ovo morati prigodom riješavanfa agrarne
reforme prvo doći na dnevni red, a dotle će se naći koji naš
stručnjak, što će na ovome mjestu o tome opsežnije progovoriti.