DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Literarni pregled. 297


T ti


Literarni pregled.


Upozorenje.


Dbštarapane su knjige Dr. Lcvaković: D c n d . o in c t . i j a i Dr. Ne^
nadio: Računanje A^rijednosti šuma, te se mogu naručiti kod Jugo^
slovenskog šumarskog udruženja u Zagrebu, uz cijenu od 78 Din (sedamdeset
i osam) po knjizi.


Udruženje šaJje knjige svakom preporučeno, ne računajući posebno
poštarinu.


Kako su ove knjige svojim sadržajem i obradbom potpuno postigle svrhu,
kojoj su namijenjene, to se preporuča Članovima, da ili Što prije naruče, jer je
naklada istih \rio malena, a potražba velika.


...^.. se šalje unapr´jed.


Umoljavaju se svi, koji budu knjige naručivali, da na doznačnici, kojom
Šalju novac, naznače točnu adresu kamo se knjiga ima poslati.
Ujedno´ valja naznačiti, za koju se knjigu novac šalje.
Adrese i dopise valja čitljivo pisati, da se izbjegne nepotrebnom dopi^


šivanju i troškovima.


Bilješke.


Masarykova akademija rada.


Dne 28. marta sastali su se izaslanici svih kulturnih i privrednih udruženja
u Zagrebu, da saslušaju izaslanika Masarykove akademije Pracc iz Praga, što
je poslan u našu domovinu, da nas upozna s idejama i ciljcAdma ove znanstA^ene
institucije.


Nakon predavanja razvila se debata, nastavljena i narednog dana i na
koncu se je prijavio dobrovoljni odbor sa svrhom, da prouči i pripremi sve,
Što je potrebno za osnutak ove institucije u našoj državi.


Odbor je sastavio proglas na sve kulturne i privredne institucije s pozivom,
da popovu svoje članove na pristup ovom odboru, koji drži svoje sastanke u
Udruženju jugoel. inžinjera i arhitekata sekcija Zagreb (Prciadovićcva uL 4,
IL kat), gdje se dobivaju potrebne informacije.


Glavna uprava J. Š. U. zaključila je, da se ovaj poziv otisne u S. L. i
poZ´OA´u svi članovi, koji imadu volje za suradnju u ovoj važnoj instituciji, da
se prijave ili izravno ili preko J. Š. U.


Poziv pripravnog odbora za osnutak Akademije rada glasi ovako;


»Najviši ciljevi čovječanstva sastoje se iz težnje za ..... i -općim ..^
pretkom pojedinih naroda, iz pridizanja i usavršivanja njegove kulture. Kulturni
lazvitak je moguć samo ondje, gdje je država gospodarski uređena.


Svjetski je rat na žalost bio uzrokom velikom gospodarskom poremećenju,
čime je u mnogim zemljama kulturni napredak zaustavljen ili onemogućen.
Radi toaa mora se kao preduvjet kulturnog napretka preduzeti sve. da