DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1923 str. 68     <-- 68 -->        PDF

450 Bilješke.


Bilješke.


Praktični drž. šumarski ispit.


Prema oglasu Šumarskog odsjeka, Ministarstva šuma i rudnika u Zagrebu,
održan je praktični državni šumarski ispit, na koji je bilo pripušteno 18 kandi«
data.


Ispitnoj komisiji predsjedao je šef šumarskog odsjeka u Zagrebu zemaljs
ski šumarski nadsavjetnik Ing. Vil i m Čm´elik, a ispitni povjerenici su
bili za:


I. skupinu kr. sveučilišni profesor Dr. Andrija Petračić.
II. skupinu zemaljski šumarski nadsavjetnik Ing. Bogosla v Kosov i ć.
III. skupinu inspektor »Krndije« d. d. za šumsku industriju Ing. Peta r
Rohr.
IV. skupina kr. šumarski nadsavjetnik Ing. Andrij a Perušić .
Prije samoga ispita pregledavala je komisija dne 2. i 3. juna t. g. pismene
domaće radnje t. j . opažanja o poslovima, kojima su se kandidati bavili teča*
jem dosadanjeg službovanja.


Dne 4. i 5. juna t. g. bili su pismeni ispiti u šumarskom domu za koje
je komisija odabrala slijedeća pitanja:


Zadatak iz I. skupine. (1. Iz uzgoja šuma.)


Na kakovim stajalištima morate odgajati preborne šume? Opišite način
sječe i s njom spojenog pomlađenja kod takovih šuma, da vam naravno po«
mlađenje bude uvijek potpuno osigurano. Koje su prednosti a koje su mane
ovakovog oblika pomlađenja spram naravnog pomlađenja pod zastorom
oplodnom sječom.


(2. Iz uporabe šuma.)
Stavljeni ste pred konkretni zadatak, da provedete sa v ra d ok o pro *
dukcije ogrije v n o g d . r e t a , potrebnoga za aprovizaciju
nekoga grada. Radi se o iskorištavanju 80 godišnje čiste bukove sastojine,
sposobne isključivo za ogrijev, sa drvnom masom 10.000 m3.


Prikažite kronološki i detaljno sav prethodni i faktični rad oko organi*
zacije, tehnike i administracije toga posla tako, da uprava grada, koja sastoji
od nestručnjaka, a želi, da se rad provede u vlastitoj režiji, uzmogne stvoriti


o tome radu i količini sortimenata jasnu sliku, te da na osnovi toga uzmogne
uvrstiti u svoj proračun sve potrebne izdatke i primitke.
Gradska se uprava obvezala, da će nabaviti potrebne oruđe i aprovizi*
jonirati radnike živežnim namirnicama. Ovu okolnost treba napose osvijetliti.


Zadatak iz II. skupine. (Iz uređenja šuma.)


U jednom kompleksu bukove šume od 475 ha površine obavljene su
vanjske predradnje te sastavljena skrižaljka dobnih razreda, koja se sastoji: